Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Την 28-1-2018 συνεκλήθη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία, εκτιμώντας την πρόσφατη, με το πολυνομοσχέδιο, τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες από την 21η-2-2018, αφενός μεν όλοι ανεξαιρέτως οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικά μέσα, αφετέρου δε «επιβάλλεται» η παρέκταση της...
τοπικής αρμοδιότητας των συμβολαιογράφων, αφού πλέον ορίζεται ότι αν δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφοι στην περιφέρεια κάποιου συμβολαιογραφικού συλλόγου, τότε οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται από συμβολαιογράφους του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους, αποφάσισε – ομόφωνα - τα εξής:
1) Να μη διενεργηθεί από τους συμβολαιογράφους του Συλλόγου μας,
μέχρι και την 21η-2-2018, κανένας συμβατικός πλειστηριασμός στα
Ειρηνοδικεία της Περιφέρειας του Εφετείου Ιωαννίνων, καθόσον ουδείς
εγγυάται τη διεξαγωγή τους σε συνθήκες, που δεν θα υποβιβάζουν το κύρος
του θεσμού, το νομικό πολιτισμό μας αλλά και θα προστατεύουν την
αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα των Συναδέλφων.
2) Να μη συνεχίσει την αποχή του Συλλόγου από πλειστηριασμούς, μετά
τις 21-2-2018, διότι, παρά την εκπεφρασμένη διαφωνία μας, για τις ανωτέρω
τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παρέλκει η συνέχισή της,
καθόσον σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναγραφέντα, οι
πλειστηριασμοί θα μπορούν να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα από
συμβολαιογράφους του συμβολαιογραφικού συλλόγου της Αθήνας, ήδη δε,
έχει αρχίσει η «φυγή» των πλειστηριασμών ακινήτων της περιφέρειάς μας, σε
συμβολαιογραφεία των Αθηνών.
3) Καλούμε για πολλοστή φορά την Πολιτεία να νομοθετήσει διατάξεις
προστασίας συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας από την
αναγκαστική εκποίηση της περιουσίας τους για χρέη προς το Δημόσιο, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, θέτοντας όρια κάτω από τα οποία δεν
θα μπορούν να διενεργηθούν πλειστηριασμοί και να καθορίσει το θεσμικό
πλαίσιο για το διαχωρισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, από τους
πράγματι αδυνατούντες να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, συμπολίτες μας.
4) Ζητούμε εκ νέου τη μεταβίβαση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη λειτουργία της υπό την
εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου