Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΈκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 31-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018.

2. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του χρηματοπιστωτικού οργανισμού KA FINANZ AG.

3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης για τη φιλοξενία μελών της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου».

Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου