Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 27-03-2019 & ΩΡΑ 19.30


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :Βράβευση μαθητών που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSats in Europe, που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).


1. Έγκριση της μελέτης για την μικτή σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών LED», που αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οδοφωτισμό, του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων.

Εισηγητής: κ. Ι. Λιόντος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών. (αρ. απόφ. 122/2018 ΕΠΖ)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης θεραπείας του κ. Ευάγγελου Ντούρου κατά της με αριθμ. 92/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών. (αρ. απόφ. 19/2019 ΕΠΖ)ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων έτους 2019.

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή συμμετοχή και τίτλο “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ”.

6. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ψηφιοποίηση πολεοδομικών δεδομένων για ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης» (ανάθεση 2018) .

9. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο "Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης των χώρων του Σκοπευτικού Ομίλου Κυνηγών Ιωαννίνων (ΣΚ.Ο.Κ.Ι.) στο Πέραμα Ιωαννίνων".

10. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο «Εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων - ελαιοχρωματισμών των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του πρότυπου γυμνασίου “Ζωσιμαίας Σχολής”».

11. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο "Επέκταση δικτύου ΦΟΠ με 9 στύλους και 9 φωτισκτικά σώματα στη θέση Αγία Μαρίνα Κρύας".

12. Έγκριση έκτακτης Επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγης Δήμου Ιωαννιτών".

13. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού φωτισμού”.

15. Έγκριση επιχορήγησης στο Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Ν.Ο.Ι.)

16. Έγκριση παραχώρησης γηπέδων στο σωματείο “ΠΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ”.

17. Έγκριση επιχορήγησης στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου (ΕΠΣΗΠ).

18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών.

19. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Εξέταση αιτήματος της κ. Σωσσάνας Παππά του Χρήστου για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κουτσελιού.

21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 25ο Ηπειρωτικό Ράλι Αυτοκινήτων.

22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο επιστημονική διημερίδα: «Αρχεία και πολιτικές για την ιστορική έρευνα».ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

23. Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2017 του Ν.Π.Π.Δ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

24. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

25. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (αρ. απόφ. 64/2019).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

26. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2018 (χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018- Απόφαση Σχ. Επιτροπής 30/26-02-2019).

Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος

27. Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος

28. Έγκριση άσκησης αρμοδιότητας οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος

29. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων.

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος

30. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Ν.Π.Δ.Δ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» Δήμου Ιωαννιτών (Αρ. απόφ.9/2019

Εισηγήτρια: κ. Ντ. Μπακόλα, Αντιπρόεδρος

31. Έγκριση άσκησης αρμοδιότητας οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων ΔΗΑΝΕΤΑΙ, από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος

32. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗΑΝΕΤΑΙ).

Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος

33. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών οικ. έτους 2019 για τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗΑΝΕΤΑΙ)

Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος

34. Έγκριση 2η αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗΑΝΕΤΑΙ)

Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, ΠρόεδροςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης , Αντιδήμαρχος

35. Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών».

36. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 5.000 πτηνών πάχυνσης (ινδιάνους), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Φτέρες» της Τ.Κ. Μαρμάρων του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

37. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ιωαννιτών για την Ευφυή Πόλη».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

38. Χορήγηση άδειας λειτουργίας «Αμιγής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» ιδιοκτησίας της εταιρείας « Χ. ΛΑΖΟΣ – Χ. ΓΥΡΑΣ ΟΕ», που βρίσκεται επί της οδού Τσούκας & Σάββα Νικολάτου, στην περιοχή Σεισμόπληκτα του Δήμου Ιωαννιτών.

39. Εξέταση αιτήματος περί καθορισμού αριθμού παραστάσεων με σκοπό τη διενέργεια παραστάσεων σε οίκημα επί της οδού Ασωπίου 12 του Δήμου Ιωαννιτών.

40. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για δύο ειδικά διασκευασμένα τραπέζια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του Γρίβα Αθανασίου, που βρίσκεται επί της οδού Ν. Ζέρβα 7-9 στη Δ.Κ. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών και λειτουργεί σύμφωνα με τη με μοναδικό αριθμό 1086661/19-11-2018 γνωστοποίηση.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

41. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Γυμνασίου Ιωαννίνων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 1 στα Ιωάννινα.

42. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων.

43. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 746/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

44. Έγκριση Α΄ Κατανομής ποσού 410.400,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

45. Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων - αιθουσών πολλαπλής χρήσης – αιθουσών εκδηλώσεων – σχολικών χώρων γενικά.

46. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου (9Χ9) στο αθλητικό κέντρο Περάματος «Γεώργιος Πρίσκας».

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - Αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου» Άνω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών

49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση συντήρηση υποδομών Δήμου Ιωαννιτών»

50. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών Δ. Ε. Παμβώτιδος»

51. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ανατολής»

52. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτή οδών (ΔΕ Ιωαννίνων)»

53. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική»

54. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου»

55. Εξέταση αιτήματος για την χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή βασικής υποδομής στη νέα επέκταση της Δ.Κ. Πεδινής» του Δήμου Ιωαννιτών.

56. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016 - 2017)»

57. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας στο δρόμο πρόσβασης προς το υδραγωγείο Γορίτσας Ιωαννίνων»

58. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη)»

59. Έγκριση Πρωτοκόλλου διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου» αναδόχου: εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. Α.Τ.Ε.»

60. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Εισηγήτρια: κ. Ελ. Βασιλείου Ελένη, Αντιδήμαρχος

61. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγήτρια: κ. Ελ. Βασιλείου Ελένη, Αντιδήμαρχος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

62. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου για τα έτη 2020-2024.

63. Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της 6ης ΥΠΕ, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φροντίδα στους Πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών».

64. Έγκριση μετακίνησης στην Ichinomya (Ιτσινόμια) της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης εργασίας του εγκεκριμένου προγράμματος «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» 2016-2019.

65. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 53/2019 Α.Δ.Σ. με τίτλο: Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.

66. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ι. Λιόντου στην Αθήνα.

67. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Βασ. Μέγα στο Αργυρόκαστρο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου