Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Κανονισμό Πρασίνου για πρώτη φορά απέκτησε ο Δήμος Ιωαννιτών


Κανονισμό πρασίνου, για πρώτη φορά, απέκτησε και επίσημα ο Δήμος Ιωαννιτών μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, υπάρχει πλέον ένα κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει με σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις του δήμου αλλά και των συνδημοτών μας, και προβλέπει αντίστοιχες κυρώσεις για τη μη τήρησή τους σε ότι αφορά το πράσινο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως το βασικότερο περιβαλλοντικό συστατικό του δομημένου αστικού περιβάλλοντος, ως αυτούσια αξία και κοινωνικό αγαθό.

Η αντιδήμαρχος, Ελένη Βασιλείου, η οποία εισηγήθηκε το θέμα τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η ποιοτική υποβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων των αστικών περιοχών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη περιβαλλοντική υποβάθμιση και την απουσία επαρκών χώρων πρασίνου.

Η θετική επίδραση των χώρων πρασίνου στους κατοίκους των πόλεων αφορά σε περιβαλλοντικά οφέλη όπως ο περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η επίδραση στις συνθήκες μικροκλίματος, ο εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα η μείωση του θορύβου, η προστασία της βιοποικιλότητας και η αισθητική βελτίωση. Υπάρχουν όμως κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που αφορούν άμεσα την υγεία, την εκπαίδευση, την αναψυχή, την εργασία και την αύξηση της αξίας των ιδιοκτησιών.

Είναι κοινή πεποίθηση όλων μας και βάση των παραπάνω, ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις και προτεραιότητες ενός δήμου.

Με γνώμονα τα παραπάνω το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών παρ΄ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φροντίζει και εμπλουτίζει τους χώρους πράσινου, αναμορφώνει το αστικό τοπίο – επιστρέφει αξιοπρεπείς και φιλόξενους χώρους πράσινου στους πολίτες, κινητοποιεί και συνεργάζεται με άλλους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, χορηγούς στα πλαίσια της αστικής τους κοινωνικής ευθύνης.

Φέτος μάλιστα προσδοκώντας στην αύξηση του οικολογικού μας αποτυπώματος εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 και τώρα μελετάμε 40 στρέμματα του δασσυλίου Γορίτσας με καθαρισμό, νέες φυτεύσεις, πυροπροστασία, δημιουργία φιλόξενων μονοπατιών.

Μελλοντικός μας στόχος μας να μελετήσουμε και να δενδροφυτεύσουμε και περισσότερα στρέμματα στην ιδία περιοχή.

Η έλλειψη όμως ενός θεσμικού πλαισίου, με τη μορφή ενός Κανονισμού Πρασίνου που να ορίζει με σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις του δήμου αλλά και των συνδημοτών μας, και να προβλέπει αντίστοιχες κυρώσεις για τη μη τήρησή τους, έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή όλα αυτά τα χρόνια και για εμάς αναγκαιότητα.

Αυθαίρετες κοπές ή καταστροφές δένδρων και θάμνων, τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάνω σε δένδρα, δημιουργία κατασκευών γύρω από δενδροδόχους, καταπάτηση χώρων πρασίνου για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων, σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους, κλοπές εποχιακών φυτών σε βαθμό λεηλασίας, μερική ή ολική ρύπανση, καταστροφή ή απομάκρυνση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, αρδευτικός εξοπλισμός), κ.λπ., είναι δυστυχώς συνήθη φαινόμενα παραβάσεων που αφορούν τους αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Υπάρχει επομένως ανάγκη να προστατευτεί το πράσινο, αλλά και να γίνει η διαχείρισή του, όπλο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο προτεινόμενος Κανονισμός Πρασίνου, για τη σύνταξη του οποίου αξιοποιήσαμε και την εμπειρία άλλων Δήμων της χώρας που ξεκίνησαν νωρίτερα αυτή την προσπάθεια.

Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης που αποτυπώνει την άμεση ανάγκη προστασίας του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, διατηρώντας τη δυναμική προσαρμογή του σε τυχών μελλοντικές νέες απαιτήσεις».

Ο Κανονισμός Πρασίνου αφορά τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών και περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες και τις προδιαγραφές για την προστασία, την ορθή χρήση και λειτουργία τους, καθώς και τις αρχές, τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν το αστικό πράσινο, διότι η προστασία του πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του δήμου μας.

Επίσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους και τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις που προκύπτουν από απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Βασικές αρχές του αποτελούν:

1. Η αρχή της αντιστάθμισης που έχει ως σκοπό να φέρει σε αρμονία την προστασία του περιβάλλοντος με τις ανάγκες των πολιτών για χρήση και εκμετάλλευσή του.

2. Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» η οποία δεν αποτελεί μόνο ένα απλό μέσο καταλογισμού του κόστους τυχόν φθοράς ή καταστροφής, αλλά αναδεικνύει την έννοια της ευθύνης που έχει κάθε πολίτης για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καθώς και το γεγονός ότι το περιβάλλον δεν πρέπει να θεωρείται αγαθό που προσφέρεται δωρεάν και μπορεί ο καθένας να το σπαταλά ελεύθερα και χωρίς συνέπειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου