Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος θα στηρίξει επαγγελματίες και επιχειρηματικότητα


Πριν την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ο ΔήμαρχοςΙωαννίνων Μωυσής Ελισάφ είχε ανακοινώσει ότι δίνεται παράταση στιςπροθεσμίες για καταβολή ανταποδοτικών ή άλλων τελών όπου υπάρχει υποχρέωση από δημότες και επαγγελματίες για αυτή την περίοδο μέχρι και το τέλος Απριλίου ενώ είχε κάνει σαφές ότι θα υπάρξει πρόνοια καιμέριμνα για την ανακούφιση όσων επιχειρηματιών πλήττονται από ταμέτρα για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοιού.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών   ορίζουν   ένα   σαφές   πλαίσιο   στο   οποίο   μπορούν   νακινηθούν οι αποφάσεις των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων.

Η Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου Ιωαννιτών επεξεργάζεται ήδη τον τρόπο και το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η απαλλαγή των επιχειρήσεων   από   τα   ανταποδοτικά   τέλη   καθώς   και   από   τα   τέληανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων.
Παράλληλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου θα λάβουν μέσα από τασυλλογικά   τους   όργανα   όλες   τις   αποφάσεις   για   την   απαλλαγή   απόδίδακτρα και τροφεία για τις δομές που μένουν κλειστές.
Ο Δήμος Ιωαννιτών διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν όλα όσα προβλέπονται και ακόμη περισσότερα για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και τηςεπιχειρηματικότητας.
Στην παρούσα φάση αυτό που προέχει είναι η αυστηρή τήρηση τωνμέτρων   για  την προστασία   όλων  και   τον περιορισμό  μετάδοσης  τουκορωνοιού.   
Μόνο   έτσι   ο   κίνδυνος   θα   περάσει   πιο   γρήγορα   και   ηκαθημερινότητα θα επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου