Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Περιφέρεια Ηπείρου: Μεταβιβάσεις Αγροτικών Μηχανημάτ

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Β/695/18368/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 445/Β/2016) με θέμα 


“Τροποποίηση της υπ'αριθ. Οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων” από 01/01/2021 ΔΕΝ θα επιτρέπεται η μεταβίβαση

των γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας, είτε διαθέτουν διάταξη προστασίας για την οποία όμως δεν υπάρχει εθνική έγκριση τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο  τηλέφωνο: 2651364120 (κα Α. Σταυράτη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου