Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Σταύρος Καλογιάννης: Να δοθεί λύση στο πρόβλημα των μακροχρόνια κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων από ιδιώτες


Το ζήτημα που έχει προκύψει κατά την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, από δημότες που κατέχουν επί σειρά ετών δημοτικές εκτάσεις, έφερε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από 


συνεργασία που είχε με τον Δήμαρχο Δωδώνης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση (αρ. πρωτ.: 2694/2020) προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στην Ερώτησή του o Σταύρος Καλογιάννης, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

Κατά τη διάρκεια υποβολής των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, ανέκυψε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα αναφορικά με τις περιπτώσεις δημοτών που κατέχουν, επί μακρά σειρά ετών, δημοτικές εκτάσεις. 

Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός πολιτών βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κατέχουν δημοτικές εκτάσεις (συχνά έχουν ανεγείρει κατοικίες επί αυτών των εκτάσεων), για περισσότερα από 20 χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν αποφάσεις παραχώρησης από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια ή αποφάσεις αναγνώρισης κυριότητας των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν έχει όμως αποπερατωθεί η διαδικασία παραχώρησης ή εκποίησης των εκτάσεων.

Από την πλευρά τους οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους δημότες τους στο πρόβλημα, καθώς δεν υφίσταται πλαίσιο παραχώρησης κυριότητας ή εκποίησης των κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων.

Το θέμα είχε αναδείξει παλιότερα ο Δήμος Δωδώνης (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ.: 1765/04.03.2019 προς Υπ. Εσωτερικών), χωρίς όμως να πάρει κάποια απάντηση.Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να διερευνήσουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος των δημοτικών εκτάσεων που κατέχονται επί μακρόν από ιδιώτες, με ρυθμίσεις αντίστοιχες εκείνων που προβλέπονται για τις δημόσιες εκτάσεις στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου