Πέμπτη 9 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η επικοινωνία με τους φορολογούμενους


Υποχρεωτική η επικαιροποίηση του e-mail

Η ΑΑΔΕ καλεί τους φορολογούμενους να επικαιροποιήσουν τα e-mail τους για τη σωστή επικοινωνία με την υπηρεσία.

Η επικοινωνία της Εφορίας με τους φορολογούμενους θα γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα και σε αυτό το πλαίσιο, η επικαιροποίηση του e-mail αποτελεί προτεραιότητα των φορολογουμένων.

Mε την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης από την Εφορία, αυτή θα θεωρείται ότι παραδόθηκε.

Με την από 03/05 απόφαση υπ’ αριθμ. Α1076/3.5.2024 της ΑΑΔΕ, σημειώνεται ότι όλοι οι φορολογούμενοι οφείλουν, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, να εγγραφούν ως νέοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να αποκτήσουν κωδικούς taxisnet. Mέσω του myAADE, οι φορολογούμενοι που μεταβάλλουν τη διεύθυνση e-mail τους θα πρέπει να κατευθυνθούν στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία» και από εκεί στην υπο -ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» για να επικαιροποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να είναι σίγουροι ότι έχουν καταχωρίσει τη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση, διότι η αιτιολογία ότι η ειδοποίηση πήγε σε λάθος e-mail δεν θα μπορεί να αποτελεί δικαιολογία σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε έγκαιρα κάποιο πρόστιμο ή εισφορά. Με τη νέα διαδικασία καταργείται η έγχαρτη αλληλογραφία που εφαρμόζεται έως σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Όλα τα έγγραφα θα κοινοποιούνται με την ανάρτησή τους στον λογαριασμό που διαθέτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Ο φορολογούμενος θα λαμβάνει μια ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και θα εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του για να λάβει γνώση του εγγράφου.

ημειώνεται πως η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη για μια σειρά ειδοποιήσεων της ΑΑΔΕ προς τον φορολογούμενο. Η επικοινωνία με τις «κλασικές» μεθόδους (επιστολές, επιδόσεις κλπ.) θα γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Το βασικό όφελος από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, πέρα από την επιτάχυνσή τους, είναι η ακριβής αποτύπωσή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας, αποφορτίζοντας παράλληλα και τα Δικαστήρια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου