Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29/8/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την εξής ημερήσια διάταξη θεμάτων:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

29-08-2016

ΩΡΑ 13.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

1. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εmergence of the Ottoman library as interactive cultural space» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Development of Smart Sustainable Transport System Monitoring the Emissions in Urban & Shore Areas with the use of Internet of Things (IoT)» και ακρωνύμιο “TRANSMIT”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Public Energy Efficiency Practices in Public Buildings» και ακρωνύμιο ENERGY II στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Monitoring of Natural Protected Sites with Advanced ICT Technologies in the CB Area» και ακρωνύμιο «MeRmAID» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Creative Region Assets-Developing regional cultural tourism through local assets and traditionby upgrading and enhancement of local cultural and creative industries» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

6. Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (The old with a new perspective-OWN).

7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Κατέρη Παντελή του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.

9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

10. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Αριστείδη Πάντου μισθωτή καταστήματος επί της οδού Μ. Μπότσαρη 17 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ.. 4) (Κληροδότημα «Γ. Μουλαϊμίδη»)

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση του 20% των εσόδων από μισθώματα Κληροδοτήματος «Ελ. Μπάρκα» έτους 2016.

12. Εισηγήτρια: κ. Γιώτη Γεωργία, Πρόεδρος Επιτροπής Κληροδοτημάτων

13. Έγκριση για την απ' ευθείας μίσθωση από το Δήμο Ιωαννιτών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Κληροδοτημάτων ) του ισόγειου ακινήτου του Κληροδοτήματος « Ελένης Ζωγράφου » επι της οδού Αβέρωφ 3

14. Εισηγήτρια: κ. Γιώτη Γεωργία, Πρόεδρος Επιτροπής Κληροδοτημάτων

15. Ορισμός διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απογραφή των αντικειμένων της οικίας Ισμήνης Τζαβέλλα.

16. Εισηγήτρια: κ. Γιώτη Γεωργία, Πρόεδρος Επιτροπής Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Αγία Μαρίνα Κρύας Δήμου Ιωαννιτών»

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γιάννη Καλατζή»

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων)»

21. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων»

22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Kατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής»

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών»

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Ιωαννιτών»

25. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Ιωαννίνων»

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Καστρίτσας»

27. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αναπλάσεις Πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και Φωτισμός Διατηρητέων Κτιρίων»

28. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γιάννη Καλατζή»

29. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών»

30. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγκιάδων»

31. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Integrated WATER Monitoring of Environmental Problems in Cross-Border Region and the Ways of their Solution» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

32. Διάθεση θέσεων μαθητείας για το σχολικό έτος 2016-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου