Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Αυτά είναι τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να κάνουν προσλήψεις




Του Γιώργου Γάτου
Ισχυρό κίνητρο για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ στη θέση ανασφάλιστων εργαζομένων, τεκμαρτές εισφορές σε όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν δυσανάλογα μικρό αριθμό απασχολουμένων και νέο ποινολόγιογια όσους εργοδότες εντοπίζονται να απασχολούν εργαζόμενους που δεν τους έχουν δηλώσει, βάζει ως "κόφτες" στην αδήλωτη εργασία η κυβέρνηση.

"Αμεσα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εισφορών ενώ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης - μαύρης εργασίας που εντοπίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό του προστίμου των 10.550 ευρώ και στη γενικευμένη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας", προαναγγέλλει στην "Ημερησία" ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος .
Τα μέτρα - "κόφτες" στην αδήλωτη εργασία και στην εισφοροδιαφυγή - που στερεί τα Ταμεία από έσοδα έως 6 δισ. ευρώ το χρόνο - θα συζητηθούν σε συνάντηση, σήμερα, του υπουργού με τους προέδρους των επιμελητηρίων της χώρας, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ.


Οπως υπογραμμίζει ο Γ. Κατρούγκαλος, "σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων θα αντιμετωπίσουμε τόσο το φαινόμενο της μη πλήρως δηλούμενης εργασίας που, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αντιστοιχεί στο 55% της εισφοροδιαφυγής όσο και την αδήλωτη - μαύρη εργασία η οποία εντοπίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζοντας, ταυτόχρονα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας".
Τα κίνητρα για πρόσληψη ανέργων
Πριμοδοτείται, μέσω της μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας, η πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων στη θέση ανασφάλιστα απασχολούμενων
Αλλάζει το ποινολόγιο για όσους απασχολούν εργαζόμενους χωρίς ασφάλιση
Επιβάλλεται σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και εισφορών ανά επιχείρηση
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το πρώτο μέτρο αποσκοπεί να κάνει ελκυστικότερη την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ σε σχέση με την επίφοβη και ακριβή (λόγω προστίμου, αν διαπιστωθεί) απασχόληση ανασφάλιστων. Για κάθε επιδοτούμενο άνεργο που θα προσλαμβάνεται σε μικρομεσαία επιχείρηση για να απασχοληθεί με πλήρη απασχόληση, ο εργοδότης θα συμπληρώνει το μισθό που θα έχει συμφωνηθεί και θα υπολείπεται έναντι του επιδόματος ανεργίας των 360 ευρώ του ΟΑΕΔ.


Μετά τη λήξη της περιόδου λήψης του επιδόματος ανεργίας , εφόσον διατηρείται η θέση εργασίας για 12 μήνες, ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει σχεδόν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές αφού ο ΟΑΕΔ θα τις επιδοτεί σε ποσοστό που θα φθάνει έως το 90%. Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας, με βάση τα στοιχεία του πρώτου 7μήνου του ΟΑΕΔ, αφορά, ανάλογα με την εποχή, από 88.336 άτομα (τον Ιούνιο) έως 175.278 (τον Ιανουάριο) ενώ κάθε μήνα υποβάλλονται από 14.471 αιτήσεις για λήψη επιδόματος (τον Απρίλιο) έως 44.076 (τον Ιούνιο).

ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Το δεύτερο μέτρο που έχει αποφασιστεί να ληφθεί στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ποινών σε εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ανασφάλιστους, προβλέπει την υποχρέωση του παραβάτη εργοδότη να απασχολήσει τον παράνομα εργαζόμενο συμψηφίζοντας ένα τμήμα του προστίμου των 10.550 ευρώ (τουλάχιστον τα 3.500 ευρώ) με τις εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν για την αμοιβή και τη νόμιμη συνέχιση της απασχόλησης.
Αν ο ίδιος εργοδότης εντοπιστεί από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ή το ΙΚΑ να απασχολεί και πάλι ανασφάλιστο θα του επιβάλλεται το πρόστιμο των 10.550 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, για τρίτη φορά, θα μπαίνει "λουκέτο στην επιχείρηση για διάστημα 10 ημερών. Το νέο ποινολόγιο έχει στόχο να νομιμοποιήσει, έστω εκ των υστέρων, τους αδήλωτα εργαζόμενους με αντάλλαγμα το κούρεμα του προστίμου και θα τεθεί σε εφαρμογή παράλληλα με τη δυνατότητα ηλεκτρονικού "καρφώματος" (μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΕ), είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, όσων απασχολούν ανασφάλιστους.

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το τρίτο μέτρο το οποίο έχει νομοθετηθεί με το νέο Ασφαλιστικό (άρθρο 46) ν. 4387/16) και θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή, επιβάλλει ελάχιστα - τεκμαρτά ποσά ασφαλίστρων, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της και τον αριθμό των απασχολουμένων.
Τα τεκμαρτά ποσά θα λειτουργούν ως "κόφτης" αφού έχει διαπιστωθεί από το ΙΚΑ ότι ότι πολλές επιχειρήσεις με αυξημένο τζίρο καταβάλλουν αναλογικά μικρά ποσά εισφορών δηλώνοντας περιορισμένο αριθμό εργαζομένων κυρίως με μερική απασχόληση. Με βάση το νέο σύστημα θα επιβάλλονται ελάχιστα οφειλόμενα ποσά για ασφαλιστικές εισφορές με γνώμονα το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες.
Η προσδιοριζόμενη, κατά το σύστημα αυτό, δαπάνη, θα αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά "μαχητό τεκμήριο». Δηλαδή, ο εργοδότης θα καλείται εκ των υστέρων να... πείσει τον ΕΦΚΑ ότι έχει δηλώσει τα σωστά φέροντας ο ίδιος το βάρος της απόδειξης. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια, ο εργοδότης θα μπορεί να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη, το επιπλέον δηλωθέν ποσό θα συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο.
Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό θα μπορεί να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.
ΙΚΑ
400 ευρώ μεικτά για 512.684 εργαζόμενους
Στα 400,84 ευρώ έπεσε τον πρώτο μήνα του 2016 ο μέσος μισθός για 512.684 εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016 συνεχίστηκε η μείωση των μισθών και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Μισθός χαμηλότερος του ανειδίκευτου εργάτη για 4 στους 10 εργαζόμενους
Ο «χάρτης» των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα
Με μισθό χαμηλότερο από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη αμείβονται, πλέον, οι 4 στους 10 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα ενώ το 50% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ λαμβάνει μεικτά το πολύ έως 800 ευρώ το μήνα! Την αύξηση των χαμηλόμισθων μετά τις συνεχιζόμενες μειώσεις των μισθών και τη διεύρυνση της μερικής και "εκ περιτροπής" εργασίας, αποκαλύπτει ο "χάρτης" με τις μηνιαίες αποδοχές που δηλώνονται - και ασφαλίζονται - στο ΙΚΑ. Με βάση τα στοιχεία, το Δεκέμβριο του 2015 συνολικά 837.871 εργαζόμενοι (ποσοστό 47,5% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων) είχε μεικτό μισθό κάτω των 800 ευρώ, έναντι 762.661 το Δεκέμβριο του ‘14 και 351.119 (ποσοστό 20,1%) που ήταν το Δεκέμβριο του 2009, πριν από τη μεγάλη ύφεση. Μισθό έως 200 ευρώ το Δεκέμβριο του ‘15 είχαν 143.715 εργαζόμενοι, ποσοστό 8,10% έναντι 7,6% που ήταν το Δεκέμβριο του ‘14 και μόλις 2,5% το Δεκέμβριο του 2009.
Οι αμειβόμενοι με μισθό έως 600 ευρώ μεικτά αυξήθηκαν και έφτασαν τους 588.138 (ποσοστό 33%) από 530.726 το 2014 και 239.234 (13,7%) που ήταν τον Δεκέμβριο του 2009. Το ποσοστό των αμειβομένων με μεικτές αποδοχές από 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ έπεσε το 2015 στο 21,10% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων, από 22% που ήταν το Δεκέμβριο του 2014 και 33,7% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Οι αμειβόμενοι με μισθό από 2.000 ευρώ " 2.500 ευρώ έφτασαν να αποτελούν μόλις το 4,5% (79.057 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) όσοι είναι και οι αμειβόμενοι με αποδοχές πάνω από 3.000 ευρώ, όπως φαίνεται στον πίνακα.
ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ
Μέσες μεικτές αποδοχές πάνω από 1.000 ευρώ έχουν, με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 40 ετών. Σε σύνολο 1.757.605 που ήταν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ το Δεκέμβριο του 2015, οι 964.218 ήταν ηλικίας έως 39 ετών και είχαν αποδοχές έως 969,58 ευρώ ενώ 793.387 ηλικίας άνω των 40 ετών είχαν αποδοχές πάνω από 1.000 ευρώ.


imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου