Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 9:30


Σας καλούμε την 12-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-10-2018συνεδρίασης.

1. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

3. Έγκριση του από 19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Πλακωτής», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-11-2018.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, μέχρι την 15-01-2019.

6. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πωγωνίου».

7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του γυναικωνίτη του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Φιλοθέη Άρτας (προμήθεια ξυλείας)».

8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων κλάδεμα και κοπή δέντρων στο χώρο του σταθμού γεωργικής έρευνας Ιωαννίνων στον Κατσικά Ιωαννίνων».

9. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή-λήψη στοιχείων για υποβοήθηση της υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων, Καλαμιάς ΔΕ Φιλοθέης“», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ.

10. Έγκριση παραχώρησης σκάφουςγια την διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΣΚΙκαθώς και τυχόν άλλων Ευρωπαϊκών ή διεθνών αγώνων.

11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επαρχιακής οδού 3α στον οικισμό Γερακάρι», προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α.

12. Έγκριση του από 09-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην 7η επαρχιακή οδό Μυροδάφνη - Πέντε Πηγάδια-Όρια Νομού Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.

13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού από διακλάδωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας προς Ι.Μ. Ασπραγγέλων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών ανακατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετακινούμενων κτηνοτρόφων και υποδομών αυτών στην περιοχή Στρούγκα και Παλάτι του Δ.Δ Γότιστας».

15. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/05-10-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

16. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στις θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας – Πρέβεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “TargetedACTIonsforthepreservation, rehabilitationandpromotionofhistorical, CulturalandnaturALassetsencouragingTourism, intheentireGR-ALcross-borderarea” με το ακρωνύμιο  «TacticalTourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “InterregIPAIICross-borderCooperationProgrammeGreece-Albania 2014-2020" και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018.

18. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιώνπαρουσίασης του φωτογραφικού λευκώματος «Ιωάννινα».

19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Και τα Δένδρα στο Μουσείο;», από 21 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου.

20. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GreckaPanoramaπου διοργανώνεται στη Βαρσοβία, το διάστημα 1-2/12/2018.

21. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση SIALπου διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 21-25/10/2018.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται δημόσια διαβούλευση, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Δωδώνης», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

23. Έγκριση του από 05-10-2018 πρωτοκόλλου διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση αγροτικής εκμετάλλευσης από το υφιστάμενο δίκτυο μέχρι την θέση “ΒΡΥΣΕΣ-ΣΙΟΥΡΟΠΑ” της Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000013)».

25. Έγκριση του Πρακτικού 7/29-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών (μεταλλικού πλέγματος, αγκύρια και συρματόσχοινα για αντιστηρίξεις επικίνδυνων σημείων στην περιοχή σύνδεσης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων».

27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Τ.Κ. Ζωοδόχου με την 13η επαρχιακή οδό».

28. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.

29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού 72.000,00 € με Φ.Π.Α.

30. Έγκριση του από 04-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροδιατροφικές μονάδες συνοικισμού Χανόπουλου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Συντήρηση - αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αθαμάνιο - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

32. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Α. Τσώρος - Λ. Σακκάς ΟΕ», μέχρι την 07-12-2018.

33. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση πρόσβασης της Μονής Σέλτσου)»,αναδόχουΧρήστου Αλυμάρα ΕΔΕ, μέχρι την 27-12-2018.

34. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση στύλων του ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο Νεοχωρίου για το έργο της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων».

35. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εκβάθυνση και καθαρισμό των τάφρων διαχείμασης στις θέσεις Άιβαρος – Γιμένη-Αετός».

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου στη θέση Βαθύκαμπος», της Π.Ε. Άρτας.

37. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, από 13-05-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, ρίψη άλατος οδικού δικτύου απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κλπ),σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3487/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/14-05-2018/ΑΔΑ:7M5A7Λ9-T5M) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή κλάδων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας».

39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 11-10-2018 για συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Δέδε, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2019.

42. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξήςτου, για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού οχήματος τύπου SUV 4Χ4 (πετρελαιοκίνητο από 1.500 έως 1.800 c.m3, πέντε θέσεων), από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ με Φ.Π.Α.

43. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξήςτου, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 59.600,00€ με Φ.Π.Α.

44. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και όρων διακήρυξής του, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.

45. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού κάθε τμήματος/δρομολογίου, από 15-10-2018 έως 31-08-2019 της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (α/α συστ.: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.

46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικής δαπάνης 13.153,33€ με Φ.Π.Α.

47. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΔΔΥ Άρτας.

48. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2019.

49. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε Άρτας που αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται από Έσοδα του ΝΠΔΔ και από το Πρόγραμμα Τελών Αδειών Κυκλοφορίας& Μεταβίβασης Αυτοκινήτων 2018 της Π.Ε Άρτας.

50. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από09-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Παραμυθιά – Ελευθεροχώρι – Πετούσι», προϋπολογισμού € 95.000,00 με ΦΠΑ.

51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας«Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης - Ελαταριάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

52. Έγκρισηανάθεσης υπηρεσιώνγια την «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων & Διοικητικών Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – TEBA / FEAD», του έργου της ΣΑΕ 093 με κωδικό MIS2016ΣE 093800255001382016, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

53. Έγκρισηανάθεσης προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Εκτυπωτικά μηχανήματα, τηλεομοιότυπα, Τηλεφωνικές Συσκευές).

54. Έγκρισηανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιώντης Π.Ε. Θεσπρωτίας.

55. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιώναναισθητοποίησης, θανάτωσης, μεταφοράς και αποτέφρωσης ζώων της ΠΕΘ.

56. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιώνυποστήριξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής,Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας για το έτος 2018.

57. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2018.

58. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούν σε δαπάνες για διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) «1ο Θεσπρωτών Αντάμωμα» και β) Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «49 Προκρίτων».

59. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Δακούκη Ηλία του Σπυρίδωνος υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,στην Αθήνα, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ που θα διεξαχθεί από 22-10-2018 έως 26-10-2018, με θέμα: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ».

60. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-10-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 136117/3503/01-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς κτηνοτροφικές μονάδες εν όψει χειμερινής περιόδου.

61. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή Α) από 01-08-2018 για άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα κύματα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες– ισχυροί άνεμοι) που έπληξαν την Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 105748/6011/01-08-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 27/1641/08-08-2018 (υπό στ. 1,6 & 8) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και Β) από 04-09-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων εν όψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 120317/6757/04-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 31/1870/14-09-2018 (υπό στ. 3,10 & 11) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

62. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστήαπό 20-09-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς κτηνοτροφικές μονάδες εν όψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 129955/7264/20-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας,και την αριθμ. 32/1959/24-09-2018 (υπό στ. 1,3,4,6,8,9,10,11,13 &16) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

63. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, της Περιφερειακής ΕνότηταςΘεσπρωτίας.

64. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση χειμάρρου – κατασκευή ιρλανδικής τάφρου – στα όρια του Δ.Δ Πέρδικας Θεσπρωτίας».

65. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την περιοχή Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας».

66. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

67. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξηςανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού,για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζα: «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

68. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού τηςαπό 09-10-2018ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας«Ηλεκτροφωτισμός στις διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού - Παππαδατών Π.Ε. Πρέβεζας με την 13η επαρχιακή οδό και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης και της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 86.000,00 με ΦΠΑ.

69. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/419/17-09-2018, Φ.301/418/17-09-2018 και Φ.301/422/19-09-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 17 και 19-09-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ρεμάτων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, β) καθαρισμού ρεμάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στα όρια της πόλης της Πρέβεζας και γ) ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Αχέροντα στο Τ.Κ. Αχερουσίας.

70. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (πληρωμή μισθοδοσίας υπό μετάταξηυπαλλήλου, στην Π.Ε. Πρέβεζας).

71. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση του αποσπασμένου υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).

72. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την «Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση (ληγμένων) γεωργικών φαρμάκων καθώς και κενών φιαλών γεωργικών φαρμάκων του προγράμματος Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας», βάσει του από 26-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.

73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας (επισκευή εκτυπωτή για το τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο., εκτύπωση ψηφοδελτίων και φακέλων για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκτύπωση - φωτοτυπίες σχεδίων και χαρτών της ΔΤΕ, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

74. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Δημητρίου Βασιλικής, υπαλλήλου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζαςγια συμμετοχή της στο Πανελλήνιο συνέδριο ΠΣΕΥ, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 11 Νοεμβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.

75. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων».

76. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την κατασκευή αναχώματος προστασίας από ποτάμι στα όρια του Δ.Δ. Καστριού».

77. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξηςανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού,για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου