Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Έναρξη εγγραφών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο και παρέχει στους αποφοίτους του απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.


Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δύο σχολικά έτη.
Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.
Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:
1. Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.
2. Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.
3. Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ανέλιξή του.
4. Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, τις εργάσιμες ημέρες από 5:00 έως 8:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του σχολείου στο κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, περιοχή Ψαθάκι – 1ος όροφος).
Πληροφορίες στο τηλ. 2682050615 (από 4:30 - 8:00 μ.μ.) και στο sdeprevezas.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου