Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Σύσκεψη για τις δραστηριότητες αναψυχής στον Άραχθο κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γέφυρα ΠλάκαςΜε αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων, που θα προκύψουν από την εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για παύση πάσης 


φύσεως δραστηριότητας εντός της κοίτης του ποταμού Αράχθου στην περιοχή κατασκευής του έργου για την Αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Νεολαίας, Άθλησης Βασίλης Γοργόλης, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο ΑντιδήμαρχοςΤουρισμού Δήμου Ιωαννιτών Νίκος Γκόλας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού κα Ιουλία Μαρκούλα. 
Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, με έγγραφό της προς το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ζητά για λόγους ασφάλειας την παύση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων (όπως rafting κλπ) εντός της κοίτης του ποταμού Αράχθου και σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων ανάντη του άξονα του γεφυριού της Πλάκας.

Όπως αναλύθηκαν στη σύσκεψη, προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα:

Το πρώτο έχει να κάνει με τον φορέα που θα αναλάβει τη δημιουργία (μετεγκατάσταση ουσιαστικά) του χώρου για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων παραποτάμιων δραστηριοτήτων και το δεύτερο, με το ορατό ενδεχόμενο, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, να υπάρξει σημαντική μείωση επισκεπτών της περιοχής των Τζουμέρκων, σε μια περίοδο μάλιστα που καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες από το Δήμο και την Περιφέρεια για την καθιέρωσή τους ως τουριστικού προορισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γοργόλης, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Αναδόχου με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα που τίθενται, ενώ τόσο ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Ι. Σεντελές, όσο και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δ. Ιωαννιτών κ. Ν. Γκόλας, επεσήμαναν ότι πρέπει να βρεθεί η καταλληλότερη λύση, προκειμένου να μην επηρεαστούν οι διανυκτερεύσεις όσων επισκέπτονται τον Άραχθο για rafting κ.α. στις ξενοδοχειακές μονάδες των Τζουμέρκων και της πόλης των Ιωαννίνων.

Με βάση τη συζήτηση που έγινε, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο εναλλακτικών προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε, με τον οποίο ορίστηκε συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου