Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 27-12-2018 ΩΡΑ 20.00


1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 - Εισήγηση για σύνταξη του τμήματος του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) του Δήμου Ιωαννιτών το οποίο αφορά τον Πίνακα 5Γ “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Ν.Π.Ι.Δ. των O.Τ.Α.” (Αρ. Απόφ. 82/2018 Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ).Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)». (Αρ. Απόφ. 203/2018 Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

3. Συμπλήρωση της 161/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» (Αρ. Απόφ. 204/2018 Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

4. Έκπτωση συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι» (Αρ. Απόφ. 466/2018 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι).

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γιώτη, ΠρόεδροςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

6. Συμμετοχικός Προϋπολογισμός 2019 στον Δήμο Ιωαννιτών.

7. Αποδοχή της Συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) –"WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες".ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

8. Πληρωμή δικαιούχων σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. 04794/4-5-2009 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης.

9. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης - τοποθέτησης φωτισμού για την ανάδειξη της ανατολικής πλευράς του προμαχώνα Λιθαρίτσια (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007)».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης του συλλόγου Ενηλίκων Μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά γλυπτών από τα Ιωάννινα στην Τήνο για την πραγματοποίηση της έκθεση γλυπτικής με τίτλο “Μαρμαρογλύπτες της Τήνου”».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

16. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

17. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών"

18. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. "Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας".

19. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2019 της "Δημοτικής επιχείρησης Πληροφόρησης, Ενημέρωσης Ιωαννίνων".

20. Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018.

21. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο παράλειψης γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

22. Διαγραφή οφειλής λόγω ρυμοτομίας.

23. Διαγραφή & Επαναβεβαίωση οφειλής λόγω ρυμοτομίας.

24. Εξέταση αιτημάτων για συνέχιση της μείωσης μισθωμάτων.

25. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκμισθώσεις ακινήτων για το έτος 2019.

26. Έγκριση παράτασης του χρόνου λήξης της αριθμ. πρωτ.: 66595/17896- 22/11/2018 Σύμβασης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαίρεσης λιθοδομής στην δημοτική ενότητα Ανατολής (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002).

27. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου.

28. Έγκριση της υπ’ αρ. 871/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

29. Έγκριση της υπ’ αρ. 873/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

30. Κατάτμηση τεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου Περάματος.

31. Εκποίηση αγροτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου Περάματος.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

32. Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Π.Ε. Ιωαννίνων», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

33. Έγκριση Δ΄ Κατανομής ποσού 410.400,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

34. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Πολιτιστικούς Συλλόγου».

35. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

36. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

37. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2018.

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψη - Ανατολικής» του Δήμου Ιωαννιτών.

39. Ανάθεση της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» στη μελετητική ομάδα που βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο στον ομώνυμο Σύνθετο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων και ανάθεσης μελετών.

40. Παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου: "Κατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Δημιουργία Υποδομών για την Μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών".

41. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: "Κατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Δημιουργία Υποδομών για την Μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου