Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας

Η Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ


 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου