Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Σε εκδόσεις ομολόγων 3-7 δισ. ευρώ θα προβεί ο ΟΔΔΗΧ το 2019


Σε εκδόσεις ομολόγων αξίας 3-7 δισ. ευρώ προτίθεται να προβεί το επόμενο έτος ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στους επενδυτές.Με το συγκεκριμένο σχέδιο επιλέγεται μια στρατηγική που μπορεί να διαφοροποιηθεί όσον αφορά τα ποσά που θα αντληθούν, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Περιλαμβάνονται τρία σενάρια για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με ομόλογα αξίας μεταξύ 3 και 7 δισ. ευρώ (σ.σ. στο σχετικό συνοδευτικό έντυπο, ο ΟΔΔΗΧ εμφανίζεται να προκρίνει την έκδοση τίτλων 5-7 δισ. ευρώ). Τα ομόλογα θα είναι τόσο νέες εκδόσεις, όσο και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι το ποσό των εντόκων γραμματίων θα παραμείνει στο ύψος των 15 δισ. ευρώ.

Στα τρία σενάρια λαμβάνονται οι εξής παραδοχές για τις χρηματοδοτικές ανάγκες: Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή χρεών ύψους 11 δισ. ευρώ, τόκοι για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος ύψους 5,6 δισ. ευρώ, και πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Το άθροισμα των δυο πρώτων παραδοχών και η αφαίρεση της τελευταίας οδηγούν σε σύνολο 9,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

*Στο πρώτο σενάριο προβλέπονται τα εξής:
Εκδόσεις χρέους ύψους 3 δισ. ευρώ.
Διατήρηση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων.
Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 5 δισ. ευρώ.
Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Μηδενικά έσοδα ιδιωτικοποιήσεων.

*Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται τα εξής:
Εκδόσεις χρέους ύψους 5 δισ. ευρώ.
Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων κατά 800 εκατ. ευρώ.
Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 2,4 δισ. ευρώ.
Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

*Στο τρίτο σενάριο προβλέπονται τα ακόλουθα:
Εκδόσεις χρέους ύψους 7 δισ. ευρώ.
Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων κατά 1,5 δισ. ευρώ.
Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου