Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών».Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών έχει πλέον καθιερωθεί να
εορτάζεται την 26η Ιουνίου και να υπενθυμίζει σε όλους μας την
ανθρωπιστική όψη του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου.Αναμφίβολα, οι ναρκωτικές ουσίες είναι άκρως εθιστικές και με
εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό του ατόμου. Ενήλικοι,
αλλά, δυστυχώς, και ανήλικοι υπόκεινται στην επίδραση των
ναρκωτικών, με οδυνηρές επιπτώσεις προσωπικές και οικονομικές για
τους ιδίους και τις οικογένειές τους.
 Ηαποτελεσματική αντιμετώπισή
τους εμφανίζεται ως επιβεβλημένη με τη σύμπραξη και συνεργασία
όλων των συναρμόδιων φορέων.
Η Ελληνική Αστυνομία αναπτύσσει αποφασιστικό και συντονισμένο
επιχειρησιακό σχεδιασμό για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, εναντίον των διεθνών
και εγχώριων εγκληματικών οργανώσεων, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει
στη διαμόρφωση συνθηκών προστασίας του συνόλου των πολιτών και
ιδιαίτερα της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ανηλίκων.
Πρωταρχικό μέλημα στη γενικότερη προσπάθειά μας συνιστά η
δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων, οι οποίες θα παράσχουν στους
ανήλικους τα κατάλληλα εφόδια και ερείσματα για την ισχυροποίηση
της άρνησής τους, καθώς αυτοί είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Η
κοινή δράση όλων, πολιτείας, κοινωνικών φορέων και πολιτών,
συνιστά το αντίδοτο στη μάστιγα των ναρκωτικών.
Ως Αρχηγός του Σώματος σας διαβεβαιώ ότι το προσωπικό επιχειρεί
με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και, φυσικά, με σεβασμό στον
άνθρωπο και στην οντολογική του ύπαρξη για τον περιορισμό του
συγκεκριμένου κοινωνικού ζητήματος. Προτεραιότητά μας συνιστά η
προστασία του πολίτη, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η
πληροφόρησή του σε θέματα πρόληψης εξαρτήσεων, γεγονός που
επιτυγχάνεται με τη δική μας καθοριστική συμβολή και την
εποικοδομητική συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου