Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Προ ημερησίας θέματα Δημιουργία συνεδριακού φορέα στο δήμοΜε πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του Πνευματικού κέντρου, αποφασίστηκε η μετακίνηση υπαλλήλου από το Πνευματικό Κέντρο στο τμήμα τουρισμού του δήμου με αιτιολογικό, εκτός των άλλων, την ανάγκη που προκύπτει από τη δημιουργία συνεδριακού φορέα στο δήμο μας.

Προχθές στη συνεδρίαση της Επιτροπή Τουρισμού, εισήχθη προς συζήτηση το θέμα: Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού Ιωάννινα.

Προκύπτουν τα παρακάτω θέματα:

1. Ποιος αποφάσισε για τη δημιουργία τέτοιου φορέα, ή οργάνου, ή γραφείου;

2. Ποιες συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά είτε με θεσμικούς φορείς της πόλης είτε μεμονωμένα με επιχειρηματίες;

3. Τι ακριβώς θέλει να κάνει δημοτική αρχή;

4. Θέλει να ανταγωνιστεί τις υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη μας που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και που μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στο ρόλο τους με επάρκεια;

5. Με την πρωτοβουλία σας αυτή, επιδιώκετε συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα ή πάλι αυτοσχεδιάζετε;

6. Και τελικά, ποιον εξυπηρετεί (προσωπικά ή πολιτικά) η εργαλειοποίηση του θέματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αντιληπτό ούτε ποια είναι η στρατηγική σας στον τομέα αυτόν ούτε ποια τα απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή της;

ΔΗΑΝΕΤΑΙ - Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.

Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2022 καταγράφεται η δράση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ με τίτλο: «Μελέτη δυνατοτήτων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα» και με υπηρεσία υλοποίησης τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. (Π/Υ 10.000€). Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχει ανατεθεί, εάν εκπονείται ή παραδόθηκε η μελέτη αυτή. Στην περίπτωση που έχει παραδοθεί παρακαλούμε να μας προωθήσετε τα παραδοτέα.

Δεδομένου ότι η ακίνητη περιουσία του δήμου είναι και μεγάλη και αξιόλογη, είναι αναγκαίο οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ή θα αναληφθούν σχετικά να τυγχάνουν της εγκρίσεως του Δημοτικού συμβουλίου κατόπιν σοβαρών εισηγήσεων.Σχετικά με τα θέματα της Δ.Ε. Περάματος.

Ο δημοτικός σύμβουλος της Δ.Ε. Περάματος Γιώργος Λαδιάς, αναφέρθηκε στα σοβαρά και εκκρεμή ζητήματα για τη δημοτική ενότητα Περάματος. Δηλαδή το Προεδρικό διάταγμα Ζαγορίου και την τροποποίησή του, την ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου στη διαδρομή Μάτσικας – Πέραμα, και τα εκκρεμή πολεοδομικά θέματα επιρρίπτοντας ευθύνες και την νυν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, οι οποίες αδιαφόρησαν και αδιαφορούν για την επίλυση των θεμάτων αυτών. Απλώς τα θίγουν προεκλογικά και μετεκλογικά τα ξεχνούν.

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου