Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Τα Ιωάννινα υποδέχτηκαν την πρώτη αεροπορική πτήση από το Τελ Αβίβ


Με 75 επιβάτες αφίχθηκε την Τετάρτη 17 Μαϊου στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων η πρώτη πτήσητης AegeanαπότοΤελΑβίβ.

ΟιπτήσειςθαπραγματοποιούνταιδύοφορέςτηνεβδομάδακαιαναμένεταινασυμβάλλουνσημαντικάστηναύξησητουριστώναπότοΙσραήλοιοποίοιεπιλέγουνσταθεράτοΝομόΙωαννίνωνγιατιςδιακοπέςτους
Ηαπευθείας πτήσηήρθε μετάαπότηνσυνεργασίαπουείχανηΠεριφέρειαΗπείρουκαιοΔήμοςΙωαννιτώνμετηνAegeanκαιείναιτοαποτέλεσματηςστοχευμένηςπροβολήςπουγίνεταιτατελευταίαχρόνιαστοΙσραήλ.

Τοαεροσκάφος τηςAegean προσγειώθηκελίγοπριντιςέντεκατοβράδυκαιτουςπρώτουςεπισκέπτεςπουέφτασανανέμενεέναμικρόκέρασμα. Παραδοσιακάμπακλαβαδάκιακαιενημερωτικόυλικόγιατηνπεριοχήκαιτααξιοθέατάτουμαζίμεμικράαναμνηστικάδώρα.

ΣτοαεροδρόμιοπαραβρέθηκανεκμέρουςτηςΠεριφέρειαςΗπείρουοΑντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για Ειδικές Μορφές Τουρισμού, ΗλίαςΓκαρτζονίκας, οΠεριφερειακόςΣύμβουλοςΧάρηςΛαζάνης, στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και εκμέρουςτουΔήμουΙωαννιτώνοΑντιδήμαρχοςΓιώργοςΛώληςκαιστελέχητουΓραφείουΤουρισμού, όπωςεπίσηςοΠρόεδροςΣπύροςΣουρέληςκαιμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΈνωσηςΞενοδόχων.

«ΕκμέρουςτηςΠεριφέρειαςεκφράζουμετηνχαράμαςγιατηνπρώτηπτήση. ΕίναιέναεπιστέγασματηςσυνεργασίαςμαςμετονΔήμο, τηνΈνωσηΞενοδόχωνκαιεπαγγελματίεςτηςπεριοχήςμαςκαιθααποτελέσειτονοδηγόγιαάλλεςτέτοιεςενέργειεςστομέλλον. ΣτηνπόλητοΕβραϊκόστοιχείοέχειμίαδιαδρομήαιώνων. Αυτόθατοπροβάλλουμεπερισσότεροώστεναγνωρίσουνκαλύτερατηνιστορίακαιτοντόπο. Ηαύξησητωνεπισκεπτώνμαςδημιουργείπερισσότερεςυποχρεώσειςκαιοφείλουμενακάνουμεπερισσότερα»,δήλωσεαπότηνπλευράτουοΘεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. ΗλίαςΓκαρτζονίκας.

«ΗπρώτηπτήσηπουέφτασεείναιησυνέχειατηςσυνεργασίαςπουέχουμεμετοΙσραήλτατελευταίαχρόνιααλλάαποτελείκαιτηναπαρχήτουοράματοςπουείχεοαείμνηστοςδήμαρχοςΜωυσήςΕλισάφγιατηνπρογραμματισμένηεξωστρέφειατηςπόλης. Είχεγίνει μίαμεγάληκαιεπίπονηπροσπάθειακαισήμεραέχουμεαυτότοαποτέλεσμα. Ξέρουμεότιηγραμμήθέλειστήριξη. ΤόσοαπότηνπλευράμαςόσοκαιηΠεριφέρειαθαστηρίξουμετηνγραμμήμεπροωθητικέςενέργειες. Σεσυνεργασίαμεόλουςτουςφορείςπιστεύουμεότιθαευδοκιμήσει. Στόχοςόλωνείναιναανοίξουμεκιάλλεςαεροπορικέςγραμμέςσεάλλουςπροορισμούς»ανέφερεσεδηλώσειςτουοαντιδήμαρχοςΙωαννίνων, αρμόδιος για τον Τουρισμό κ. ΓιώργοςΛώλης.

ΕκμέρουςτηςΈνωσηςΞενοδόχωνοΠρόεδρόςτης κ. ΣπύροςΣουρέληςτόνισεότι«ηπληρότητατηςπρώτηςπτήσηςήταναρκετάικανοποιητική. Περιμένουμετοεπόμενοδιάστημαναυπάρξειαμφίδρομησχέσηκαθώςταεισιτήριαείναισεπολύκαλέςτιμέςκαιελπίζουμεναανοίξουνκιάλλοιπροορισμοίαπότοαεροδρόμιόμας. ΟδιακαήςμαςπόθοςείναιναμπειμίαπτήσηγιατηνΓερμανίακαιευελπιστούμετοεπόμενοδιάστημαναέχουμεκαλάνέα».

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου