Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Eρχεται η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας


Τη γενική προσέγγισή του σχετικά με την οδηγία για θέσπιση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της οδηγίας αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσει για την εντολή του στις αρχές του 2024.

Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση με ειδικούς όρους και προνομιακή μεταχείριση, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα, βοήθεια και δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης που θα παρέχονται σε άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια σύντομων διαμονών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ρύθμιση θα περιλαμβάνει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, παραλίες και υπηρεσίες μεταφοράς.

Επιπλέον, με βάση το συμφωνημένο κείμενο του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα για διαμονές άνω των τριών μηνών, μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ.

«Σήμερα, καταλήξαμε σε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη νέα ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και την ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Οι ειδικοί όροι και προνομιακή μεταχείριση που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα διαμονής τους θα είναι διαθέσιμα σε άλλους πολίτες της Ένωσης με αναπηρία, που ταξιδεύουν ή επισκέπτονται τη χώρα αυτή για σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια απίστευτα εμπλουτιστική εμπειρία και θα πρέπει να είναι εύκολη και προσβάσιμη για κάθε πολίτη της ΕΕ, χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Pablo Bustinduy.

Σημαντικό βήμα, λέει ο ΟΠΑΚ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), Δημήτρης Λαμπριανίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα σημαντικό βήμα, αφού θα παρέχει την ευκαιρία αλλά και την υποστήριξη στα άτομα με αναπηρίες, να μετακινούνται ευκολότερα στην ΕΕ.

«Το ιδανικό θα ήταν τα άτομα με αναπηρίες να έχουν τουλάχιστον τα ωφελήματα που έχουν στη χώρα τους, σε όποια χώρα μετακινούνται. Τα ωφελήματα αυτής της κάρτας δεν αφορούν ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένα βήμα προόδου και μια αρχή για να γίνουν περισσότερα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι, από τη στιγμή που αυτή η οδηγία θα αφορά όλη την Ευρώπη θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια τα οποία θα ισχύουν παντού.

«Για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται κάποιος δικαιούχος, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποιος βαθμός αναπηρίας θα είναι το όριο για να είναι δικαιούχος κάποιος και αν θα αναγνωρίζεται η διαβάθμιση και η διαφοροποίηση αναγκών ανάλογα με την αναπηρία», είπε.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπριανίδης, η δράση αυτή θα δώσει επίσης την ευκαιρία να εξεταστούν πολλά θέματα και να μπουν οι βάσεις για πιο κοινά ωφελήματα εντός ΕΕ.

«Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι εντός ΕΕ οι χώρες που έχουν πιο φτωχές πρόνοιες, είτε κοινωνικές, είτε ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρασύρονται αναγκαστικά από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες και αναπτύσσονται», επεσήμανε.

Το πλαίσιο για ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας

Με βάση τις προωθούμενες ρυθμίσεις, οι εθνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την έκδοση φυσικών και ψηφιακών ευρωπαϊκών καρτών αναπηρίας, σε προσβάσιμη μορφή.

Οι κάρτες θα αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ ως αποδεικτικό αναπηρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της πολυγλωσσίας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εκδίδουν δίγλωσσες κάρτες που θα παρουσιάζουν τόσο τα αγγλικά, όσο και τις εθνικές τους γλώσσες.

Το Συμβούλιο έδωσε επίσης στα κράτη μέλη, τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν έναν κωδικό QR στις κάρτες, ως το πιο αποτελεσματικό και εύκολο στην εφαρμογή εργαλείο, για πρόληψη της απάτης.

«Αυτό θα βοηθήσει στην αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης και απόκτησης της κάρτας, αλλά και στην προστασία της από αντιγραφή που βλέπουμε να γίνεται στις μπλε κάρτες στάθμευσης. Διότι από τη στιγμή που θα προσφέρει κάποια ωφελήματα, θα είναι πλέον ελκυστική και για αντιγραφή από μη δικαιούχους», σχολίασε ο κ. Λαμπριανίδης.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή και η αμοιβαία αναγνώριση σε ολόκληρη την Ένωση, η ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης θα αντικαταστήσει όλες τις υφιστάμενες κάρτες στάθμευσης για διασυνοριακή κινητικότητα, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Της Μόνικας Μακρυγιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου