Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Γιάννενα: Προθεσμίες για τα βραβεία του Μετσόβιου Κέντρου

Οι καταληκτικές ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή εργασιών για τα βραβεία του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών είναι :

•Προθεσμία υποβολής εργασιών μέχρι 31/10/ για το Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο πεδίο: “Η Συμβολή των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη”, Αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου μας συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή (χρηματική ενίσχυση 1500 €).

•Προθεσμία υποβολής εργασιών μέχρι 31/10 για το Βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο πεδίο: «Προστασία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών». (χρηματική ενίσχυση 1500 €).

•Προθεσμία υποβολής εργασιών μέχρι 31/10 για τα Δύο (2) βραβεία καλύτερης δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό ελληνικό ή ξένο με σύστημα κριτών, σε θέματα Ολοκληρωμένης (πολιτισμικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης των ορεινών ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών (χρηματική ενίσχυση 1000 € το καθένα).

•Προθεσμία υποβολής εργασιών μέχρι 30/11 για το Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο πεδίο: «Η πολυπολιτισμικότητα ως παράγοντας Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.

Η περίπτωση του Μετσόβου». (χρηματική ενίσχυση 1000 €). •Προθεσμία υποβολής εργασιών μέχρι 30/11 για το Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο πεδίο: «Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών εξοβελισμού ξενικών και βλαπτικών πληθυσμών ψαριών από λίμνες της Ελλάδας με έμφαση στις ορεινές περιοχές» (χρηματική ενίσχυση 1000 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές κάθε βραβείου, καθώς και για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες: http://mirc.ntua.gr/ και http://mirc.ntua.gr/foundation.htm Επίσης, στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://environ.survey.ntua.gr /el/, μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης http://environ.survey.ntua.gr/el/ text-for-complete-development.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου