Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Πρόσληψη ενός ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο ΚΕΘΙ
Στην πρόσληψη ενός ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του υποέργου θα προχωρήσει το ΚΕΘΙ (ΚέντροΕρευνών για Θέματα Ισότητας). η πρόλσηψη γίνεται για την κάλυψη των αναγκών του...
Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης "Λειτουργία δομώνκαι υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελοςτων γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναιών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο". Για να διαβάσετε αναλυτική τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου