Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

«Πράσινο φως» στον ρεαλιστικό προϋπολογισμό από τον ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ανέρχεται σε 130.944.000 ευρώ και έχουν ενσωματωθεί πλήρως, το Τεχνικό Πρόγραμμα, η απόφαση για τις μειώσεις και τις αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη και τα συνεχιζόμενα έργα – Μ. Ελισάφ: «Οι προϋπολογισμοί γίνονται κάτω από ασφυκτικές συνθήκες».Ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το 2020 ο οποίος εγκρίθηκε , το βράδυ της Τετάρτης, με πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συζήτηση και η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί μία κορυφαία διαδικασία καθώς πρόκειται για το βασικότερο εργαλείο διοίκησης απαραίτητο για την καθημερινή λειτουργία αλλά και για την υλοποίηση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής.
Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας που έκανε την κεντρική εισήγηση, η δημοτική αρχή κατάρτισε έναν προϋπολογισμό συμβατό με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να ενσωματώσει προγραμματικές προτάσεις που είχε εξαγγείλει προεκλογικά.

Ο κ. Βάββας σημείωσε ότι θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των μειωμένων πόρων από την κεντρική διοίκηση και του δύσκαμπτου και γραφειοκρατικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς επίσης και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.
Επίσης παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και η συνέχιση του προγράμματος «Φιλόδημος».
«Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσής του και να παρεμβαίνουμε άμεσα.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.
Ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, ώστε να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος.
Ο προϋπολογισμός με βάση το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν δίνει απαντήσεις στο σύνολο των αιτημάτων της κοινωνίας, όμως επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου και διασφαλίζει τις παρεχόμενες κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Στον προϋπολογισμό 2020 έχουν ενσωματωθεί πλήρως:
- Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
- Η απόφαση για τις μειώσεις και τις αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη
- Τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες)
Σύμφωνα με τον κ. Βάββα, ο Δήμος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και δεσμεύτηκε πως οι βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια θα είναι:
- Η υλοποίηση σημαντικού ποσοστού του τεχνικού προγράμματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα της ΒΑΑ, του ΣΒΑΚ και του ΣΔΒΕ
- Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
- Η περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών
- Η αύξηση των ιδίων εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας.
- Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (υπηρεσίες «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)
- Η υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών των οφειλών προς τον Δήμο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βάββας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 130.944.000 ευρώ.
Η παράταξη Μπέγκα
Για πλήρη απουσία πολιτικού στίγματος και οράματος στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε από τη δημοτική αρχή έκανε λόγο η «Ενότητα Πολιτών», με εισηγητή τον πρώην αντιδήμαρχο Θωμά Γιωτίτσα.
Ο κ. Γιωτίτσας ανέφερε ότι η παράταξη επέλεξε να δώσει πίστωση χρόνου στη νέα δημοτική αρχή, να καταθέσει πολιτική πρόταση και όχι εναλλακτικό σχέδιο προϋπολογισμού για λόγους εντυπώσεων.

Τα βασικά σημεία της διαφωνίας είναι η απουσία πρόβλεψης διάθεσης πίστωσης για τη λίμνη, η αύξηση των δημ. τελών στις επιχειρήσεις του Μπιζανίου, η απόφαση της δημ. αρχής να μην εντάξει το έργο για τους λαμπτήρες LED, η πολιτική επιλογή να γίνουν έργα εκεί όπου έχουν δοθεί εισφορές των δημοτών και οι αναιτιολόγητες περικοπές σε πληθώρα δράσεων και έργων.
Ο κ. Μπέγκας στην τοποθέτησή του εξήγησε, ότι η παράταξη επέλεξε συνειδητά και παρά την απουσία ενός σοβαρού και ξεκάθαρου οράματος, της δημοτικής αρχής να μην καταθέσει επίσημα εναλλακτική πρόταση καταψηφίζοντας απλά κάποιους κωδικούς όπου διαφωνεί.
«Επιλέξαμε να δώσουμε την πίστωση χρόνου σε μια νέα δημοτική αρχή, η οποία είχε εκ των πραγμάτων ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσαρμόσει τα σχέδια της.
Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2020 πλην ορισμένων κωδικών που αποτυπώνουν επιλογές με τις οποίες διαφωνήσαμε και με ορισμένες πολιτικές παρατηρήσεις οι οποίες δεν καταγράφονται απαραίτητα σε επίπεδο κωδικών», είπε ο κ. Μπέγκας και πρόσθεσε πως:
«Προβληματιζόμαστε από τις ανεπαρκέστατες πιστώσεις για τις προμήθειες του εργοταξίου που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας», τόνισε, κατηγορώντας παράλληλα τη δημοτική αρχή για φάμπρικα απ’ ευθείας αναθέσεων σε ό,τι αφορά τις προμήθειες του εργοταξίου «με μια προκλητική ποσότητα κωδικών που έχουν ποσά στα όρια των αναθέσεων».
Η παράταξη Καλογιάννη
Εξάλλου, εκ μέρους της παράταξης «Ιωάννινα 2023» η εισήγηση έγινε από τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Κοσμά που ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι τυπικός και δεν αποτυπώνει καμία αναπτυξιακή πολιτική για το δήμο. Η παράταξη έδωσε θετική ψήφο με σειρά παρατηρήσεων που κατέθεσε.
Η επικεφαλής της παράταξης Τατιάνα Καλογιάννη σημείωσε αρχικά, ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν ο προϋπολογισμός είναι ο έκτος της «Ενότητας Πολιτών» ή ο πρώτος της νέας δημοτικής αρχής, προσθέτοντας, ότι είναι εμφανής η έλλειψη ενός συγκροτημένου σχεδιασμού.

«Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι, είτε λόγω έλλειψης ενός συγκροτημένου σχεδιασμού, είτε εξαιτίας της πολιτικής επιλογής της δημοτικής αρχής να απορρίπτει όποια προγενέστερη προεργασία, το μέλλον είναι νεφελώδες.
Θα μας δηλώσετε κάποια στιγμή τον προσανατολισμό σας; Θα ορίσετε την μεθοδολογία και τους υπεύθυνους υλοποίησης του οποιουδήποτε σχεδιασμού σας;
Τι λείπει και δεν λαμβάνετε πρωτοβουλίες για να οδηγήσετε εσείς τις εξελίξεις, αλλά αναμένετε διαρκώς κάποια προκήρυξη του ΕΣΠΑ ή κάποια χρηματοδότηση του εκάστοτε Υπουργού για να κινητοποιηθείτε;
Κι όταν ακόμη κινητοποιηθείτε, γιατί δεν δραστηριοποιείστε μεθοδικά και οργανωμένα, αλλά σπασμωδικά και καταγράφονται παράξενα φαινόμενα, όπως αυτό που σχετίζεται με την αναγκαιότητα ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για τα έργα στο Κάστρο;».
Οι άλλες παρατάξεις
Παράλληλα, ο Λάζαρος Νάτσης, επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» υποστήριξε ότι ο δήμος πρέπει να γίνει διεκδικητικός και να εξετάσει κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες θα διασφαλιστούν έσοδα. Η παράταξή του απείχε από την ψηφοφορία.
Η Όλυ Τσουμάνη εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και καταψήφισε.
Ο Χρήστος Πατσούρας, από την παράταξη της «Αριστερής Παρέμβασης», είπε ότι πρόκειται για προϋπολογισμό λιτότητας και περικοπών που είναι ενταγμένος στη λογική του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Ο κ. Πατσούρας καταψήφισε τον προϋπολογισμό.
Ο Νίκος Γκόντας, επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» καυτηρίασε το γεγονός απουσίας αυτοτέλειας των δήμων καθώς έχει δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν.
Σημείωσε ότι η δουλειά που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να έχει συνέχεια.
Ο Άρης Μπαρτζώκας, επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» σημείωσε, ότι το κρίσιμο ζήτημα, κατά τον ίδιο, είναι η υλοποίηση του προϋπολογισμού γεγονός για το οποίο εξέφρασε την αισιοδοξία του.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Κλείνοντας την συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τις παρατάξεις θα αξιοποιηθούν στην διάρκεια του έτους και στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που θα ακολουθήσουν.
«Οι προϋπολογισμοί γίνονται κάτω από ασφυκτικές συνθήκες. Κινούμαστε σε ένα τεντωμένο σκοινί. Το όραμα για την επόμενη μέρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα τέτοιον προϋπολογισμό.
Το όραμα αποτυπώνεται στο ύφος της εξουσίας, στην λειτουργία, στην καθημερινότητα, στην αποτελεσματικότητα», τόνισε ο δήμαρχος.
«Πιστεύω στην ουσιαστική και διαρκή δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πέρα από αυτό όμως επιδιώκουμε σε όλα τα επιμέρους θέματα να λειτουργούμε την διαβούλευση με πολίτες και φορείς.
Έγινε στην Πολιτική Προστασία, στον Τουρισμό, στο Συμβούλιο Μεταναστών. Θα τα εμπλουτίσουμε περαιτέρω ώστε να είμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες και τους φορείς», ανέφερε στην τοποθέτησή του.
Ο Δήμαρχος έκανε ειδική μνεία στην πρόβλεψη για την τουριστική προβολή της πόλης τονίζοντας ότι για την σημερινή δημοτική αρχή αποτελεί αιχμή του δόρατος.
«Θα κριθούμε από την δυνατότητα να αυξήσουμε την συνεργασία και την αποτελεσματικότητα του Δήμου.
Πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου, να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτική πηγή και μέσο», τόνισε και κατέληξε σημειώνοντας ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι το βήμα για την επόμενη μέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου