Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Περιφέρεια Ηπείρου: Κατεπείγουσα- δια περιφοράς- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ώρα 12:00Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατά την περίοδο 2023-2024 (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου για το σχολικό έτος 2023-2024 (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών προθεσμιών, που αφορούν στην άμεση υλοποίηση-διεκπεραίωση των ως άνω αποφάσεων>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου