Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Απορρίμματα: Πως και από ποιους καταστρατηγείται η σύμβαση ΣΔΙΤ
Η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για μια ακόμη φορά επανέρχεται στο ζήτημα της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, εκφράζοντας θέσεις που απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα.

1. Υποστηρίζει ότι η σύμβαση ΣΔΙΤ είναι σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση συγκρούεται το δημόσιο συμφέρον με «κατεστημένες» συμπεριφορές και νοοτροπίες ιδιωτικών συμφερόντων. Η συγκεκριμένη σύμβαση π.χ. αναφέρει ρητά ότι από την πώληση των ανακυκλώσιμων από τα απορρίμματα που εισέρχονται στη Μ.Ε.Α. το 50% λαμβάνει η Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να το διαθέσει για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης που στη συνέχεια υπογράφηκε και ισχύει, αναφέρεται ρητά πως η Εταιρεία δεν μπορεί να πωλήσει τίποτα αν δεν εγκριθούν οι τιμές πώλησης από την Περιφέρεια. Παρά ταύτα μέχρι σήμερα η Εταιρεία αρνείται να τον εφαρμόσει. Άρα αλλού είναι το φταίξιμο και όχι στη σύμβαση ΣΔΙΤ.

2. Η Περιφέρεια Ηπείρου, στην προσπάθειά της να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των δημοτών, υπέβαλε αίτημα στο Διαιτητικό Δικαστήριο για λογοδοσία της Εταιρείας, ώστε να επιδείξει, έστω και εκ των υστέρων, τα συμφωνητικά πώλησης. Η πλειοψηφία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, έκρινε ότι δεν δικαιούνται να λάβει γνώση η Περιφέρεια και αγνοώντας τον όρο της σύμβασης ΣΔΙΤ υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ουδέν έχει λαμβάνειν, πως όλα τα ποσά από την πώληση τα δικαιούται η εταιρεία. Αυτή η διαιτητική απόφαση, για την Περιφέρεια συνιστά ονειδισμό για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου.

3. Η σύμβαση ΣΔΙΤ έχει προβλέψει μηχανισμό πληρωμών. Η εταιρεία τον Ιούλιο του 2019, ζητούσε προκαταβολικές πληρωμές για την επόμενη διετία. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από την πλειοψηφία του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Με βάση αυτή την απόφαση, μπορεί π.χ. η εταιρεία να ζητήσει προκαταβολικές πληρωμές και για την επόμενη πενταετία. Το χειρότερο όμως είναι ότι όταν έγινε το Δικαστήριο, είχε περάσει η διετία, τα χρήματα που ζητούνταν προκαταβολικά είχαν πληρωθεί από την Περιφέρεια με αποδείξεις που προσκομίστηκαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο, αλλά παρά ταύτα η πλειοψηφία έκρινε ότι πρέπει να ξαναπληρωθούν. Για όλα αυτά φυσικά και δεν φταίει η σύμβαση ΣΔΙΤ, αλλά συμπεριφορές και νοοτροπίες που επιχειρούν να τινάξουν στον «αέρα» τα ΣΔΙΤ. Προφανώς και πρέπει – για την τιμή και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος- να παρέμβει το κράτος δικαίου, ιδίως στο ζήτημα της διαιτησίας που προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο το ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

4. Μεταφορά υπολείμματος: Την αρμοδιότητα είχε η Περιφέρεια από την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή της Μ.Ε.Α., όπως κρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο διάστημα που το έργο εκτελέστηκε από άλλον φορέα, εντοπίστηκαν σοβαρές «αποκλίσεις», καθώς χρεώθηκαν οι δήμοι δύο φορές, μία ως υπόλειμμα και μια ως μη επιτρεπτά.

Πάντως, η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να μην εκφράσει την απορία και τον προβληματισμό της για τις λυσσαλέες επιθέσεις που δέχεται για τη μεταφορά του υπολείμματος, η οποία είναι μέρος της αρμοδιότητάς της που αφορά τη λειτουργία της ΜΕΑ Ηπείρου όταν και σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς πέτυχε, σπάζοντας το «μονοπώλιο», από 0,235 € το τονοχιλιόμετρο που μεταφέρονταν ως πρόσφατα σε 0,156€ το τονοχιλιόμετρο, αλλά και εξασφάλισε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κρατική επιχορήγηση, προς όφελος των Ηπειρωτών.

Αν υπάρχει άλλος τρόπος χρηματοδότησης της μεταφοράς του, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου