Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Σταύρος Καλογιάννης: Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στις οργανώσεις συνταξιούχων.Το θέμα της μη καταβολής των συνδρομών προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων, με βάση τις διατάξεις των νόμων 4387/2016 και 4611/2019, είχε φέρει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή, καταθέτοντας σχετική Αναφορά (αρ. πρωτ. 2113/2022) προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ιωαννίνων κ. Μ. Αυδίκο.

Στην απάντησή του προς τον Σταύρο Καλογιάννη, ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Π. Τσακλόγλου αναφέρει:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019, θεσπίσθηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.

Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.

Με βάση τα διδάγματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζονται σχέδιο τροποποίησής του το προσεχές χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση και της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση του συγκεκριμένου πόρου για την υποστήριξη των πραγματικών αναγκών των συνταξιουχικών οργανώσεων, σε άμεση σύνδεση και με τον ευρύτερο οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου