Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Tην Πέμπτη 19-05-2022, και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
Tην 19-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου