Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

«Φιάσκο» με τις ανακαινίσεις κατοικιών – Ποιο μέτρο παίρνει πίσω η κυβέρνησηΣε σημαντικές διορθώσεις πριν από την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη ρύθμιση που αφορά την φοροέκπτωση έως 3.200 ευρώ ετησίως για διάστημα πέντε ετών,στη ρύθμιση που αφορά την φοροέκπτωση έως 3.200 ευρώ ετησίως για διάστημα πέντε ετών, για όσους προχωρήσουν σε ανακαίνιση ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2024. Και ο λόγος είναι το υψηλό δημοσιονομικό κόστος που έχει για τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως διαπίστωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού, όμως, η σχετική διάταξη είχε ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, η συγκεκριμένη διάταξη πιθανότατα δεν θα αποσυρθεί αλλά θα επανεξεταστεί με γνώμονα το δημοσιονομικό κόστος και η διορθωμένη διάταξη θα περιληφθεί στο τελικό σχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπουν «κόφτες» στα υλικά που θα λαμβάνονται υπόψη, αλλά και στο ποσό της δαπάνης που θα «κουρεύει» το φόρο εισοδήματος για τα νοικοκυριά που επισκευάζουν ή ανακαινίζουν τα ακίνητά τους.

Η νέα διορθωμένη διάταξη αναμένεται να παρέχει υψηλότερη έκπτωση από την ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η έκπτωση φόρου υπολογίζεται στο 40% επί του ύψους της δαπάνης που έγινε για επισκευή ή ανακαίνιση του ακινήτου με ανώτατο όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η νέα διάταξη θα είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή που ισχύει σήμερα.

Η νομοθετική ρύθμιση

-«Ρυθμίζεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου με τη συνολική δαπάνη για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ισόποσα κατανεμημένη σε πέντε (5) έτη» αναφέρεται για τη σχετική ρύθμιση στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ενώ η πλήρης ρύθμιση στο νομοσχέδιο έχει ως εξής:

«Άρθρο 29 Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 1 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων: α) τροποποιείται ώστε η κατανομή της συνολικής δαπάνης για την αναβάθμιση κτιρίων που μειώνει τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου να κατανέμεται σε πέντε (5) και όχι τέσσερα (4) έτη, β) μετά τη φράση «πραγματοποιηθούν για» προστίθεται η φράση «την αγορά αγαθών και», γ) αφαιρείται ο προσδιορισμός ποσοστού επί του ύψους των δαπανών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.»
aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου