Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Οι υδατοκαλλιεργητές Σαγιάδας και Αυλώνας σε κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος


Οι υδατοκαλλιεργητές Σαγιάδας και Αυλώνας αναπτύσσουν κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.Το έργο ECO-FISH, “Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας (ECO-FISH)” στοχεύει μέσα από συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και την Αλβανία, με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τον έλεγχο των μικροκλιματικών συνθηκών κατά την παραγωγή.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg - IPA II CBC "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Η 2η συνάντηση εργασίας των εταίρων του Έργου ECO-FISH πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στην Αυλώνα της Αλβανίας.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Αυλώνας και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου (Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: καθηγητής Κοσμάς Ναθαναηλίδης και το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Ευαγγελία Γκούβα, ο Πέτρος Ζουμπούλης ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και ο Πρόεδρος του συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας κος Γιάννης Χεκίμογλου, το SEEP και το Royal Albania Foundation), ενώ τον συντονισμό είχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αυλώνας, ο κ. Arben Breshani.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις δράσεις που υλοποιήθηκαν, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για να υπάρξει παραγωγή τσιπούρας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις περιβαλλοντικές μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, όπως και στα μελλοντικά βήματα του Έργου για δημιουργία ecolabel στις υδατοκαλλιέργειες της Σαγιάδας και της Αυλώνας, καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης των υδατοκαλλιεργητών και στις δύο περιοχές που θα αρχίσουν σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου