Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-01-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00 ...


Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών"

(εισηγητής: κ. Βάββας)


Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. "Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας"

(εισηγητής: κ. Βάββας)


Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2020 της "Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Ενημέρωσης Ιωαννίνων"

(εισηγητής: κ. Βάββας)


Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ EΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α. ΤΖΑΜΙ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ, Β. ΜΕΝΤΡΕΣΕΣ, Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

(εισηγητής: κ. Αρλέτος)


Έγκριση κατανομής υπολοίπου ποσού 29.780,00 ευρώ της Δ΄ επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ.Ε.Π. 1/2020)

(εισηγητής: κ. Αϊβατίδης)


Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού 212.665,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη των δαπανών θέρμανσης (Δ.Ε.Π. 2/2020)

(εισηγητής: κ. Αϊβατίδης)


Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου

(εισηγητής: κ. Αϊβατίδης)


Έκθεση Εκτίμησης Επιτροπής που αφορά την εκποίηση αγροτικών ακινήτων στην Κοινότητα Περιβλέπτου

(εισηγητής: κ. Σιορόκας)


Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΙ

(εισηγήτρια: κα Κωτσαντή)


Δικαιούχοι αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

(εισηγητής: κ. Σπυριδάκης)


Χορήγηση ή μη δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP IKE επί των (πεζοδρόμων, Πουτέτση, Βλαχλείδη και του οδοστρώματος των οδών Χαριλάου Τρικούπη 28ης Οκτωβρίου)

(εισηγητής: κ. Μπρίκος)


Ορισμός εκπροσώπου στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.ΕΠ.Ε.Ψ.Υ.Ε.)

(εισηγητής: Δήμαρχος)


Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ελισάφ)


Αίτημα του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση»

(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ελισάφ)


Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ελισάφ)


Λήψη απόφασης σχετικά με την πράξη προκήρυξης για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ελισάφ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου