Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Δια ζώσης η εξεταστική Σεπτεμβρίου και το χειμερινό εξάμηνοΜε απόφαση της Συγκλήτου

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά την αριθμ. 1115/22-7-2021 Συνεδρία της, συζήτησε, με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Θεμάτων Υγείας, τα θέματα της λειτουργίας του Ιδρύματος 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σε σχέση με τα μέτρα που ισχύουν για την πανδημία Covid-19 και αποφάσισε:
Οι εξετάσεις των μαθημάτων στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν και δια ζώσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. των Τμημάτων, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας.
Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική άσκηση των φοιτητών να πραγματοποιηθούν δια ζώσης από τον Οκτώβριο 2021 και για όλο το χειμερινό εξάμηνο, με απαραίτητο τον συνδυασμό του εμβολιασμού, της πραγματοποίησης συνεχών ελέγχων (rapid tests) για όσους δεν εμβολιασθούν και χρήσης μάσκας.
Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές , διδάσκοντες και διοικητικοί υπάλληλοι) καλούνται να εμβολιασθούν καθολικά, ώστε η δια ζώσης λειτουργία του ακαδημαϊκού έργου να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει, ήδη, υποβάλλει αίτημα προς το ΥΠΑΙΘ για την άμεση λειτουργία τεσσάρων Εμβολιαστικών Κέντρων εντός των Πανεπιστημιουπόλεων σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης συνεργασίας με τον ΕΟΔΥ, ζητά την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων (rapid tests) από κινητή μονάδα δύο φορές την εβδομάδα σε κάθε Πανεπιστημιούπολη.
Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι υπεύθυνοι συντονιστές των μέτρων προστασίας στα Τμήματα και τις υπηρεσίες καλούνται να αναλάβουν την επικαιροποίηση των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΚΥΑ και να ενημερώνουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα τους φοιτητές. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι θα ενημερώνουν για τα ισχύοντα μέτρα και θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή τους. Επίσης, θα έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των μελών του Ιδρύματος σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας.
Το Πανεπιστήμιο θα αιτηθεί την έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης για την προμήθεια υλικών προστασίας από την πανδημία Covid-19 για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τις υπηρεσίες του.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζητά από τα Αστικά ΚΤΕΛ των Ιωαννίνων, Άρτας Πρέβεζας να αυξηθεί ο αριθμός των δρομολογίων προς και από το Πανεπιστήμιο για την ασφάλεια των φοιτητών. Ο συντονισμός των ωραρίων μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών ασκήσεων θα γίνει διατμηματικά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τέλος, η Σύγκλητος καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα τις φοιτήτριες και τους φοιτητές να επιλέξουν άμεσα τον εμβολιασμό για την προστασία της υγείας των ιδίων και των συναδέλφων τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου