Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Τον κίνδυνο απώλειας του εξαμήνου επισείει η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου


Τον κίνδυνο απώλειας του εξαμήνου επισείει η Διοίκηση του ΤΕΙ ΗπείρουΑδικαιολόγητη χαρακτηρίζει η διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου την κατάληψη του Διοικητηρίου του ΤΕΙ στην Άρτα και του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής από μερίδα φοιτητών του Τμήματος του, που συνεχίζεται για πέμπτη εβδομάδα.
«Η συνέχιση της κατάληψης έχει ήδη επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στη διοικητική όσο και στην εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος και του Ιδρύματος. Τα μέλη της Διοίκησης και του Συμβουλίου του ΤΕΙ έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια διαλόγου με τους φοιτητές για να αρθούν οι τυχόν παρεξηγήσεις, για να συνεχιστούν τα μαθήματα και να μην χαθεί το εξάμηνο αλλά αυτοί κατά περίεργο τρόπο είναι ανένδοτοι και εμμένουν στην απόφασή τους. Έτσι η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο και η απώλεια του εξαμήνου είναι ορατή.
Επιπλέον, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλήττει ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία τελεί σε κατάσταση ομηρίας, δεδομένου ότι με την κατάληψη του Διοικητηρίου δεν είναι δυνατόν να διευθετηθούν ζητήματα ακαδημαϊκής λειτουργίας των υπολοίπων Τμημάτων του Ιδρύματος (π.χ. προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστήρια, διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων, πληρωμή όλου του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και των πάσης φύσεως προμηθευτών συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου σίτισης). Είναι συνεπώς ορατός ο κίνδυνος να σταματήσει επί της ουσίας η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος.
Το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία στις 4 Δεκεμβρίου 2014 για το πρόβλημα που έχει προκύψει στο τμήμα ΛΠΜ και ομόφωνα αποφάσισε:
• Να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του προς τον Διευθυντή Καλλιτεχνικών Σπουδών και Πρόεδρο του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιο Τσίνα.
• Να εξετάσει τις αιτιολογημένες προτάσεις που θα υποβληθούν από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για τυχόν θεσμικές αλλαγές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
• Κατανοεί ότι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στηρίζονται σε εσφαλμένη πληροφόρηση και παρεξηγήσεις και συνεπώς η συνέχισή τους είναι αδικαιολόγητη, ανεξάρτητα από τις όποιες καλές προθέσεις.
• Καλεί τους φοιτητές για άμεσο τερματισμό της κατάληψης έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ομαλή επαναλειτουργία του Τμήματος και του Ιδρύματος», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου