Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Ημερίδα για το ανοιχτό λογισμικό σε αγρ. ανάπτυξη, υγεία και δημ. διοίκηση


Ημερίδα για το ανοιχτό λογισμικό σε αγρ. ανάπτυξη, υγεία και δημ. διοίκηση
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει την Πρώτη Ημερίδα με θέμα: «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση».

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι κύκλοι εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί, του «Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα», καθώς και οι δράσεις της Μονάδας Αριστείας Ιωαννίνων. Επίσης θα παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα ανεπτυγμένα έργα και θα γίνει αναφορά στα επόμενα βήματα και την πορεία του Έργου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα αύριο Τετάρτη και ώρα 18.30.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου