Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τα ΚΕΠ σε τρεις μέρες


Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τα ΚΕΠ σε τρεις μέρες

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά

Εντός τριών ημερών, μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών, τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδέθηκαν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του υπουργείου Δικαιοσύνης και εφεξής οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση αντίγραφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα παραλαμβάνουν εντός τριών ημερών, έναντι του ενός μηνός που απαιτείται σήμερα.
Βάσει της νέας διαδικασίας, ο πολίτης καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και την εκτυπώνει με αναγεγραμμένο αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να μπορεί να προβεί και μελλοντικά σε νέα αναζήτηση είτε απευθείας από το σύστημα του Ποινικού Μητρώου είτε μέσω ΚΕΠ.

Όσοι πολίτες δεν μπορούν να τυπώσουν την αίτηση μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε ΚΕΠ με την ταυτότητά τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και να παραλάβουν εκτυπωμένο το αντίγραφο αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των επίσημων στοιχείων, η έκδοση ποινικού μητρώου είναι από τις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στα ΚΕΠ, καθώς το 2013 δόθηκαν 73.071 αντίγραφα ποινικού μητρώου, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 έχουν δοθεί ήδη 87.114.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου