Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

242 έργα στην Ήπειρο
Την περίοδο 2007 – 2013 στην Ήπειρο ολοκληρώθηκαν διακόσια σαράντα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη που διαχειρίστηκε η Περιφέρεια ξεπερνά τα 260 εκατ. ευρώ. Χθες έγινε η αποτίμηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τελική έκθεση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου