Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

After the slice, they put the eye in Greek yogurt: How and why is threatened


After the slice, they put the eye in Greek yogurt: How and why is threatened 
not a PDO or PGI because no Greek government never promoted pleadings

The target of our foreign trading partners are lately traditional products such as cheese and yogurt.
To the last blow to the slice comes from the trade agreement European Union - Canada (CETA), which was confirmed a few days ago by the European Parliament and it now remains ratification by the national parliaments. Under the agreement is not prohibited for companies in Canada to use the name feta, along with the words "kind", "type", "style", "imitation" or similar expressions and is combined with legible and visible indication of geographical origin of the product.
This, indeed, is the least problematic part of the agreement. Because there is another that requires no use of geographical indications by persons, including successors or their assignees, which have made commercial use of those terms in respect of products falling within the category 'cheeses' prohibited before October 18 2013. the use of these terms, in this case the name 'feta', only within the Canadian territory.
As for yogurt, things are as follows: it is neither a PDO or PGI, since no Greek government never promoted pleadings. The reason; Rather, self-awareness. A look at the numbers is enough to easily understand someone what scientists point out: that very likely the "Greek yoghurt" produced in Greece is not used exclusively Greek milk.
In 2015 in Greece produced 602 329 tonnes of milk and consumed approximately two times as much, 1.35 million tons, while many times the Greek dairy companies blame each other for what puts the most "Greek yoghurt".
H last threat to the "Greek yoghurt" comes from the Czech Republic, which wants to produce product that calls it "Greek yoghurt". The European Commission's response has so far been negative, misleading considering the use of this name. However, it should not be ruled yogurt manufacturing effort by Czech companies which characterized "Greek style".
source star.gr

Μετά τη φέτα, έβαλαν στο μάτι το ελληνικό γιαούρτι: Πως και γιατί απειλείται


Μετά τη φέτα, έβαλαν στο μάτι το ελληνικό γιαούρτι: Πως και γιατί απειλείται
Δεν αποτελεί ΠΟΠ ούτε ΠΓΕ διότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν προώθησε ποτέ σχετικό αίτημα

Στο στόχαστρο των ξένων εμπορικών εταίρων μας βρίσκονται το τελευταίο διάστημα παραδοσιακά προϊόντα, όπως η φέτα και το γιαούρτι.

To τελευταίο πλήγμα για τη φέτα έρχεται από την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά (CETA), η οποία επικυρώθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Ευρωκοινοβούλιο και απομένει πλέον η επικύρωσή της και από τα εθνικά κοινοβούλια. Βάσει της συμφωνίας δεν απαγορεύεται σε εταιρείες στον Καναδά να χρησιμοποιούν την ονομασία φέτα, σε συνδυασμό με τους όρους «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση» ή παρόμοιες εκφράσεις και γίνεται σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του προϊόντος.

Αυτό, μάλιστα, είναι το λιγότερο προβληματικό σημείο της συμφωνίας. Διότι υπάρχει και το άλλο που προβλέπει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση γεωγραφικών ενδείξεων από πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων τους, τα οποία έχουν κάνει εμπορική χρήση των εν λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία «τυριά» πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013. Η χρήση των ενδείξεων αυτών, εν προκειμένω της ονομασίας «φέτα», επιτρέπεται μόνο εντός του καναδικού εδάφους.

Όσον αφορά το γιαούρτι, τα πράγματα έχουν ως εξής: δεν αποτελεί ούτε ΠΟΠ ούτε ΠΓΕ, διότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν προώθησε ποτέ σχετικό αίτημα. Ο λόγος; Μάλλον, η αυτογνωσία. Μια ματιά στους αριθμούς αρκεί για να αντιληφθεί εύκολα κάποιος αυτό που οι επιστήμονες επισημαίνουν: ότι πολύ πιθανό στο «ελληνικό γιαούρτι» που παρασκευάζεται εντός Ελλάδας να μη χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελληνικό γάλα.

Το 2015 παρήχθησαν στην Ελλάδα 602.329 τόνοι γάλακτος και καταναλώθηκε περίπου υπερδιπλάσια ποσότητα, 1.350.000 τόνοι, ενώ ουκ ολίγες φορές οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες αλληλοκατηγορούνται για το ποια βγάζει το πιο «ελληνικό γιαούρτι».

H τελευταία απειλή για το «ελληνικό γιαούρτι» προέρχεται από την Τσεχία, η οποία επιθυμεί να παράγει προϊόν που θα το ονομάζει «ελληνικό γιαούρτι». Η απάντηση της Κομισιόν είναι μέχρι στιγμής αρνητική, θεωρώντας παραπλανητική τη χρήση της ονομασίας αυτής. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προσπάθειας παρασκευής γιαουρτιού από τσεχικές εταιρείες το οποίο θα χαρακτηρίζεται «ελληνικού τύπου».

Πηγή star.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου