Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

GIANNENA-the companies awarded the Chamber

A total of 24 companies in our region awarded the Chamber of Ioannina in the recent large event at the hotel «Epirus Palace» for their success in recent years against the economic crisis.
Specifically, honorary plaque awarded by the Chamber on ... 
following businesses and entrepreneurs: Rural Poultry Association Ioannina "Pindos" Cooperative Winery of Epirus "Zoinos Winery" Catherine Municipality Agricultural Dairy Industry of Epirus "Dodona" Mainland Industry Bottling "VIKOS A .E. "Wine Winery Company" Katogi - Averof "sa" Comitech SA "Domaine Glinavos SA Company 'Kyriakides I. & Co." Company "Constantinos Leontiou and Aristea Thomou C. E. "Tourist Enterprise" Frontzou State "Company" Boutsikos Chr. - Doumas Ant. EU. - Zagorisio "High Technology Company - Electronic Commerce - Consulting« Next Com AE », company" NIKI MEPE Digital Engineering "Company" Ntermaris Alexander and EE "Economides Company A. - A Stivaktakis. OE - ROPTRO "Company" Peter George, "" Pindos Energy SA "," Saraliotis George & Co. "Siontis Commercial Company« Hall of Brands », Cooperative Bank of Epirus," TERAKOM Information OP E. "," Ch. Bellos - C. Stergios - K. Stephen OE - Lime Technology 'and' CHITOS SA - ZAGORI ".

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Οι επιχειρήσεις που βράβευσε το Επιμελητήριο

Συνολικά 24 επιχειρήσεις της περιοχής μας βράβευσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο πλαίσιο της πρόσφατης μεγάλης εκδήλωσής του στο ξενοδοχείο «Epirus Palace» για την επιτυχημένη πορεία τους τα τελευταία χρόνια κόντρα στην οικονομική κρίση.
Πιο αναλυτικά, τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε από το Επιμελητήριο στις...
εξής επιχειρήσεις και επιχειρηματίες: Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Η Πίνδος», Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου «Zoinos Winery», Αικατερίνη Δήμου, Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου «Δωδώνη», Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.», Αμπελουργική Οινοποιητική Εταιρία «Κατώγι – Αβέρωφ», Ανώνυμη Εταιρία «Comitech A.E.», Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε., Εταιρία «Κυριακίδης Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.», Εταιρία «Κωνσταντίνος Λεοντίου και Αριστέα Θώμου Ο.Ε.», Τουριστική Επιχείρηση «Φρόντζου Πολιτεία», Εταιρία «Μπούτσικος Χρ. – Ντούμας Αντ. Ε.Ε. - Ζαγορίσιο», Εταιρία Υψηλής Τεχνολογίας – Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Συμβουλευτικών «Next Com A.E.», Εταιρία «ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ Digital Engineering», Εταιρία «Ντερμάρης Αλέξανδρος και ΣΙΑ Ε.Ε.», Εταιρία Οικονομίδη Α. – Στιβακτάκη Α. Ο.Ε. – ROPTRO», Εταιρία «Πέτρου Γεώργιος», «Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε.», «Σαραλιώτης Γεώργιος και ΣΙΑ Ο.Ε.», Σιόντης Εμπορική Εταιρία «Hall of Brands», Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, «TΕΡΑΚΟΜ Πληροφορική Ε.Π.Ε.», «Χ. Μπέλλος – Γ. Στέργιος – Κ. Στεφάνου Ο.Ε. – Lime Technology» και «ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – ΖΑΓΟΡΙ».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου