Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30Αποτέλεσμα εικόνας για Περιφέρειας Ηπείρο

Την Κυριακή 5 Μαρτίου έτους 2017, και ώρα 11.30, θα πραγματοποιηθεί ειδική ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (και ειδικότερα των άρθρων 164,165 και 175), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
2) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής υ 3) Εκλογή μελών Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
4) Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου