Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Λύσεις εδώ και τώρα σε αδικίες του κοινωνικού μερίσματος 2017
Μετά τη λήψη των πρώτων παρατηρήσεων από άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών
τους που μένουν εκτός της παροχής του κοινωνικού μερίσματος 2017, η ΕΣΑμεΑ προχώρησε
σε αποστολή επείγουσας επιστολής προς το υπουργείο Εργασίας και τους συναρμόδιους
φορείς για την άρση των αδικιών που επισημάνθηκαν.
3 σημεία που ζητούν άμεση παρέμβαση:
Ανασφάλιστοι πολίτες με αναπηρία επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 της υπ’ αριθ. 2/85835
ΚΥΑ για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους
2017, «ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31.10.2017». Αυτό αποτελεί
αδικία για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί, γιατί δεν είναι σε θέση να εργαστούν ή γιατί
δεν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις να εργαστούν και δεν έχουν ασφαλιστεί ούτε για μία ημέρα.
Ο συνυπολογισμός των αναπηρικών επιδομάτων στα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στην
παροχή του κοινωνικού μερίσματος. Η ΕΣΑμεΑ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι τα επιδόματα έχουν
σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία, λαμβάνοντας
υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών δομών και ως εκ τούτου πρέπει να εξαιρούνται από τον
υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για όλες τις ευεργετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε άτομα με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως άλλωστε δεν υπολογίζονται και για το ΚΕΑ.
Η οριζόντια χρήση των τεκμηρίων: Είναι αδικαιολόγητο π.χ. να προσμετράται στα περιουσιακά
κριτήρια το Ι.Χ. αυτοκίνητο ατόμου με παραπληγία, που αποτελεί το μέσο κίνησής του, τη στιγμή που
είναι αδασμολόγητο.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση άρση των παραπάνω αδικιών ώστε να μην αποκλειστούν άτομα με
αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού μερίσματος, οι οποίοι το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη από
όλους και ουσιαστικά είναι οι φτωχότεροι των φτωχών.
Η επιστολή στο υπουργείο Εργασίας

ΠΡΟΣ: κ. Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΘΕΜΑ: «Άμεση αποκατάσταση των αδικιών που αφορούν στη διανομή του κοινωνικού
μερίσματος έτους 2017»

Κοιν: «Πίνακας Αποδεκτών»

Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο
κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη
χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της
ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν απευθύνεται σε εσάς για να θέσει
υπόψη σας ένα ζήτημα που έχει προκύψει από τις πρώτες ώρες εφαρμογής του μέτρου
για το κοινωνικό μέρισμα για το έτος 2017.
Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία, οι οποίοι
επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 της υπ’ αριθ. 2/85835 ΚΥΑ για τον καθορισμό των
όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017, «ο δικαιούχος
οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31.10.2017». Αυτό αποτελεί
αδικία για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί, γιατί δεν είναι σε θέση να
εργαστούν ή γιατί δεν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις να εργαστούν και δεν έχουν
ασφαλιστεί ούτε για μία ημέρα.
Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος, ώστε
να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να μην αποκλειστούν οι ανασφάλιστοι με αναπηρία από
την παροχή του κοινωνικού μερίσματος, οι οποίοι το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη από όλους
και ουσιαστικά είναι οι φτωχότεροι των φτωχών.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε και ένα επιπλέον σοβαρό ζήτημα που αφορά στο
συνυπολογισμό των αναπηρικών επιδομάτων στα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στην
παροχή του κοινωνικού μερίσματος. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι τα επιδόματα έχουν
σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία,
λαμβάνοντας υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών δομών και ως εκ τούτου πρέπει να
εξαιρούνται από τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για όλες τις ευεργετικές
ρυθμίσεις που αφορούν σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως άλλωστε δεν
υπολογίζονται και για το ΚΕΑ.
Ακόμα μία αδικία είναι η οριζόντια χρήση των τεκμηρίων. Είναι αδικαιολόγητο π.χ. να
προσμετράται στα περιουσιακά κριτήρια το Ι.Χ. αυτοκίνητο ατόμου με παραπληγία, που
αποτελεί το μέσο κίνησής του, τη στιγμή που είναι αδασμολόγητο.

Αναμένοντας την άμεση αποκατάσταση των αδικιών της διανομής του κοινωνικού μερίσματος,
όπως τις προαναφέραμε.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Βαρδακαστάνης                                                                       Ι. Λυμβαίος

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στη νέα
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www . esaea . gr και www . esamea . gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου