Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την Πέμπτη 30-11-2017 και ώρα 9.00.
Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(Συνεδρίαση Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017)

Την Πέμπτη 30-11-2017 και ώρα 9.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-11-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δοκιμασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας -Β΄ φάση».

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων από Θήβα στα Ιωάννινα»του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

5. Έγκριση του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας – Μικρού Περιστερίου», προϋπολογισμού 70.000,00 €με Φ.Π.Α.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2017.

8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο - Βασιλίτσα» αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-06-2018.

9. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα - Ελεύθερο - Παλαιοσέλι - Πάδες - Άρματα - Δίστρατο», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2018.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση 2ης Επαρχιακής Οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι» (Κόμβος Λάζαινα).

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση 2ης Επαρχιακής Οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι» (Κόμβος Κορύτιανης).

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στο Δ.Δ. Δραμεσιών και στο Δ.Δ. Άνω Πεδινών (προμήθεια υλικών)».

13. Έγκριση του από 20-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.

14. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/21-11-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2018.

15. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών διακίνησης της κοινής (απλής και συστημένης) αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.

16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ40/16 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αυτονόμου Φ/Β συστήματος και γεννήτριας πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση της Ιεράς Μονής Στομίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης της Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστης», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού και υλικών εξοπλισμού γεώτρησης για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

20. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.

22. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και παρακολούθησης του κτιρίου στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου.

23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης, για τη μετακίνηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ηράκλειο Κρήτης το διάστημα 30/11-1/12/2017, για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση των Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών Ελλάδας.

24. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Γερμανία (στο Μόναχο, τη Στουτγάρδη και τη Φρανκφούρτη) κατά το διάστημα 3-7/12/2017.

25. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεσηGREEKTOURISMEXPO 2017, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 8-10/12/2017.

26. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαρρυτών «Η Πίνδος» και ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.

27. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, και Αγνής Αναστασέλου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, την 05-12-2017 προκειμένου να συμμετάσχουν τεχνική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου με ακρωνύμιο EX-TOUR καιτης Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 - 2020”.

28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, για την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου από τους υπαλλήλους του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια υλοποίησης του Αναδασμού Λιθίνου του Δ. Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων (περιοχή Σακελλαρικού - Β’ Φάση).

29. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», κατόπιν λήψης της αριθμ. 3/1/31-10-2017 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου.

30. Έγκριση του από 20-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.

32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Μηλιά – Καταρράκτης» προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

33. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», μέχρι την 12-04-2018.

34. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών ΈργωνΠ.Ε. Άρτας, για το έτος 2018.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου συλλογής και αποτύπωσης αρχαιολογικών ευρημάτων του μνημείου Ιμαρέτ».

36. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

38. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων ελαστικών αυτοκινήτου για το ΚΗΙ 9208 αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 12-10-2017 για επείγουσες επεμβάσεις, για την απόφραξη κοίτης Καλαμά από κορμούς δέντρων (πλατάνια) στη θέση Παραπόταμος Δήμου Ηγουμενίτσας για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 111549/7116/12-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 33/1652/20-10-2017 (στ. Β) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

42. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για α) Πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων έργου και β) Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2018).

43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υδραυλικών υπηρεσιών και αποκατάσταση των φθορών και ζημιών εντός του Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις επιπλέον τριάντα (30) ημέρες εκτός έδρας κινήσεων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

45. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Αλεξίου Παύλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τoυ σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ - ΙΝΕΠ και θα διεξαχθεί από 18-12-2017 έως 21-12-2017.

46. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην φιλοξενία εμπορικών επισκεπτών από διάφορες χώρες στο πλαίσιο FamTrip στην Ήπειρο / Π.Ε Θεσπρωτίας.

47. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ρώσων δημοσιογράφων, διερμηνέα και οδηγού από τον ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό «MyPlanet» στο πλαίσιο της εκπομπής «Πλανήτης των Γεύσεων», για τα γυρίσματα δύο ντοκιμαντέρ σχετικά με την παραδοσιακή και τοπική κουζίνα της Ελλάδας.

48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

51. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.

52. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και δέσμευση πολυετών υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, για τα έτη 2018 και 2019.

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού SWITCH για την ορθή λειτουργία του κόμβου του Χρήστη Περιφέρεια Ηπείρου/Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.

56. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

57. Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 33/1655/27-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη δαπάνη για την πιστοποίηση κατά ISO 9001 2015 του ΚΤΕΟ Πρέβεζας.

58. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 6 έως 10-12-2017 προκειμένου να συμμετέχει στην 5η Τακτική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

59. Απόφαση για τη μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 93/2017 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

60. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (χειμερινής ένδυσης και υπόδησης) του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

61. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

62. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της βατότητας κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Μικρής και της Μεγάλης Γότιστας».

63. Έγκριση του από 28-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα βελτίωσης ροής διωρύγων και τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

65. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Κοντέα Κλεάνθης του Πέτρου, υπαλλήλου και αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας στην Θεσσαλονίκη, από 10 έως 15-12-2017 για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων».

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, Λιαπάτη Ιωάννη του Γεωργίου, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2018.

67. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

68. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2018.

69. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.

70. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφ. Α της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου