Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Τέλη Κυκλοφορίας: Η ΑΑΔΕ διαγράφει πρόστιμα – Ποιους αφορά

Να διαγράψει πρόστιμα όσων έλαβαν μηδενικά ειδοποιητήρια αποφάσισε η ΑΑΔΕ

Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαγράφονται τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα έτη 2013-2015 καθώς τα ειδοποιητήρια που είχαν λάβει ήταν μηδενικά.

Με την απόφαση αναγνωρίζεται πως η μη πληρωμή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων αυτών.

«Η Α.Α.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων, αποφάσισε:

Να διαγραφούν τα επιβληθέντα πρόστιμα και τυχόν καταβληθέντα ποσά να επιστραφούν κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων των φορολογουμένων, αλλά και να:

Επιστραφούν τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων. Για την επιστροφή των ποσών απαιτείται η διαπίστωση περί του αχρεώστητου με σχετική πράξη της βεβαιούσας αρχής, ήτοι με σχετικό Πρακτικό ή Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (π.δ. 16/1989), από την οποία να προκύπτει ο εκ των υστέρων λόγος του αχρεώστητου, με την οποία να αποφασίζεται η διαγραφή του επίμαχου ποσού και η επιστροφή του», αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην εφορία τους για να δουν τα πρόστιμα να διαγράφονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου