Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Δήµος Πωγωνίου: Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μη κλείσιµο του υποκαταστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς στην Τ.Κ. Παρακαλάµου

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 14/9-11-2020, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ 152/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ»
Hair Culture Byron Κουρείο · Κατάστημα προϊόντων ομορφιάς · Κομμωτήριο Χριστοβασίλη 20 Ιωάννινα Τηλ : 2651 073366


Στο Καλπάκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ), ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με αριθ. πρωτ. 7556/9-11-2020 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 [ παρ. 5 ] του Ν. 4555 / 2018, παρισταμένων του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. [Πρακτικογράφου] Σωτηρίου Μπράχου, [Οι οποίοι ήταν παρόντες - με τη φυσική τους παρουσία -στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της Κοιν/τας Παρακαλάμου, για το συντονισμό της διά περιφοράς συνεδρίασης]

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 21 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα και τα [ 21 ] , ήτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΩΝ

1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΝΑΙ

2. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΝΑΙ

3. ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ

4. ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ

6. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ >> ΝΑΙ

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ >> NAI

8. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ >> ΝΑΙ

9. ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> NAI

10 ΜΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ >> ΝΑΙ

11. ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ >> ΝΑΙ

12. ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ >> ΝΑΙ

13. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΝΑΙ

14. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ

15. ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ >> ΝΑΙ

16. ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ >> ΝΑΙ

17. ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ >> NAI

18. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ

19. ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ

20. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ

21. ΧΑΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ >> ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προτού εισηγηθεί στο µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ζητά από το σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης [ Άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018].

Το Δ.Σ. οµόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση είναι παρόν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της Κοινότητας Παρακαλάµου, Κων/νος Μπίκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον παριστάµενο Πρόεδρο του Τ.Σ. της Κοινότητας Παρακαλάµου, Κων/νο Μπίκα, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 6/11/2020 πρακτικό κατεπείγουσας συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου της Κοιν/τας Παρακαλάµου και την απόφαση σχετικά µε τη συζήτηση–ενηµέρωση για το επικείµενο κλείσιµο του υποκαταστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινότητα Παρακαλάµου, µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α. Προτείνεται η άµεση σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήµου Πωγωνίου, για να αποφανθεί επί του θέµατος.

Β. Την αποστολή επιστολής στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία θα αναφέρονται

µεταξύ άλλων και τα εξής:

«Η απόφαση για το κλείσιµο του υποκαταστήµατος της τράπεζας στην Τοπική Κοινότητα Παρακαλάµου του Δήµου Πωγωνίου (λειτουργεί περίπου 40 χρόνια) και εξυπηρετεί τους συνδηµότες του ακριτικού µας Δήµου, είναι λανθασµένη.

Σε περίπτωση κλεισίµατος του εν λόγω υποκαταστήµατός της, όλοι οι κάτοικοι της ξεχασµένης περιοχής µας (συνταξιούχοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, λοιποί επαγγελµατίες,ΤΟΕΒ, αλλά και ο Δήµος Πωγωνίου και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του )θα πρέπει να µεταβούν στα Ιωάννινα για την εξυπηρετησή τους, όπου θα είναι µεγάλη ταλαιπωρία για όλους (πόσο µάλλον) όταν µιλάµε για άτοµα τρίτης ηλικίας και επιπροσθέτως δεν έχουν καν αυτοκίνητο.

Τονίζουµε πως, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας στηρίχθηκε από όλους τους κατοίκους της περιοχής µας (πρώην Αγροτική Τράπεζα) αλλά και από την Κοινότητα του Παρακαλάµου και τις υπόλοιπες όµορες κοινότητες αρχικά, Δήµο Άνω Καλαµά στην συνέχεια, αλλά και Δήµο Πωγωνίου.

Ελπίζουµε πως µε την επιστολή προς την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, µε την παρέµβαση των Βουλευτών του Νοµού µας, αλλά και µε την βοήθεια ΟΛΩΝ µας, οι αρµόδιοι να διορθώσουν την λανθασµένη αυτήν τους την απόφαση, η οποία θα είναι Ταφόπλακα για όλους τους Ακρίτες του Δήµου µας ιδιώτες είτε επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον τόπο µας, (ήδη εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει µεγάλο θέµα ασφάλειας µιας και ο Στρατός από τα σύνορα έχει φύγει, τα αστυνοµικά τµήµατα υποστελεχωµένα, ιατρική περίθαλψη ελάχιστη, δροµολόγια ΚΤΕΛ επίσης ελάχιστα).

Για αυτούς λοιπόν τους λόγους αγαπητοί κύριοι, αλλά και για πολλούς ακόµη περισσότερους, θα σας παρακαλέσουµε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή, ώστε να συνεχίσουµε την καθηµερινή µας µάχη για την επιβίωση.

Γ. Η επιστολή αυτή να κοινοποιηθεί και στους:

1. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.

Τασιούλα Κωνσταντίνο

2. Βουλευτές Νοµού Ιωαννίνων

3. Εκλεγµένα Πολιτικά κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων

4. Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος

5.Πανπωγωνισιακή Οµοσπονδία

6.Αδελφότητα Παρακαλαµιωτών Αθηνών "Η Ένωση" και 7.Μ.Μ.Ε. Νοµού Ιωαννίνων.

Τέλος ο Πρόεδρος εισηγείται τη σύνταξη επιστολής, για την αναθεώρηση από τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς της απόφασης κλεισίµατος του υποκ/τος της Τράπεζας

στον Παρακάλαµο και την άµεση αποστολή της επιστολής αυτής στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του

Τ.Σ. της Κοινότητας Παρακαλάµου, και αφού σκέφτηκε νόµιµα, Οµόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Σε µία περίοδο που η επαρχία και ιδιαίτερα οι παραµεθόριες περιοχές, που σηκώνουν βαρύ φορτίο, έχουν ανάγκη από στήριξη και κινήσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους, η Τράπεζα Πειραιώς έρχεται να βάλει ταφόπλακα στο ακριτικό Πωγώνι αποφασίζοντας να προχωρήσει στο κλείσιµο του µοναδικού τραπεζικού υποκαταστήµατος που λειτουργεί στο Δήµο Πωγωνίου, αυτό του Παρακαλάµου.

Βρισκόµαστε, λοιπόν, για µία ακόµη φορά στη δυσάρεστη θέση να εκφράσουµε την αγανάκτηση και πικρία µας για τις αποφάσεις του Οµίλου που έχουν άµεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική µας κοινωνία καθώς σας υπενθυµίζω ότι το 2016 διακόπηκε η λειτουργία του υποκαταστήµατος Δελβινακίου, µία κίνηση µε δυσάρεστες συνέπειες για τους δηµότες µας.

Το υποκατάστηµα Παρακαλάµου είναι πλέον το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ τραπεζικό κατάστηµα σε όλο το Δήµο Πωγωνίου και εξυπηρετεί περισσότερες από 67 Κοινότητες και οικισµούς µιας µεγάλης γεωγραφικής έκτασης µε πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο λόγω της µορφολογίας της όσο και λόγω πληθυσµιακών χαρακτηριστικών.

Συγχρόνως εξυπηρετεί όλη την επαγγελµατική, επιχειρηµατική και αγροτική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής και τους συνταξιούχους.

Επισηµαίνουµε δε το γεγονός ότι ο Δήµος Πωγωνίου έχει άριστη συνεργασία µε την Τράπεζα και χρησιµοποιεί τα καταστήµατά σας για τις οικονοµικές του κινήσεις και είναι απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Το κλείσιµο του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος θα προκαλέσει ένα ντόµινο αρνητικών εξελίξεων για την ανάπτυξη της περιοχής.

Άλλωστε, δεν µπορούν όλα τα θέµατα να σταθµίζονται µόνο µε στενά οικονοµικά κριτήρια.

Οι άνθρωποι έχουν µεγαλύτερη αξία και η απόφασή σας θα είναι τροχοπέδη στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουµε, σε πείσµα των καιρών, για την ανάπτυξη του Πωγωνίου και την προσέλκυση νέων ανθρώπων να έρθουν να µείνουν και να επενδύσουν στην περιοχή µας.

Παρακαλούµε τη Διοίκηση της Τράπεζας να αναθεωρήσει την απόφασή της αυτή που πλήττει τους δηµότες µας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Διαφορετικά θα αναγκαστούµε στο να σταθµίσουµε και εµείς ως Δήµος και ως τοπική κοινωνία, τις σχέσεις µας µε την τράπεζα και να αποσύρουµε τις καταθέσεις µας.

Εξουσιοδοτεί το Δήµαρχο να στείλει άµεσα σχετική επιστολή στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και να εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 152/2020

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου