Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Την Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
Την Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 


Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού € 76.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση του από 28-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.


Έγκριση του από 27-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του από 07-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Καλουτάς – Ανθρακίτη από καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-10-2021.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», βάσει των αριθμ. 2/72/02-04-2021 (Θ. 12) και 2/73/02-04-2021 (Θ. 13) γνωμοδοτήσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ΕΟ Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς και Ιωάννινα – Κόνιτσα – όρια νομού Κοζάνης έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ Πύργου Κόνιτσας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Καλπάκι – Χρυσόρραχη (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση του Πρακτικού IV/27-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534).

Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της ΔΙΑΠ στην κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2021–2025».

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής τροφίμων και ποτών BITES OF GREECE UK.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πλατφόρμα της διαδικτυακής έκθεσης FOOD EXPO DIGITAL 2021 και για την υλοποίηση B2B συναντήσεων.

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παράταση της σύμβασης ΙΔΟΧ τριών υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση καθιζήσεων στην 43α επαρχιακή οδό (Ανατολική-Κοτομίστα) Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός πρανών και διαμόρφωση αναβαθμών στη θέση ¨Μαυρολάγκαδο¨ της επαρχιακής οδού προς Συρράκο (παροχή υπηρεσιών)».

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 1.120.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρείθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 27-07-2021.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την βελτίωση των υποδομών στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Άρτας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή του αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 92817 φορτωτή της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του έργου «PRO-ENERGY».

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, του 1ου Αγώνα IONIAN SEA TRIP και με την Ομάδα Τέχνης ΦΑΟΣ, της παραγωγής του θεατρικού έργου «ΜΑΡΙΟΛΑ», για την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του Ελληνικού Έθνους.

Έγκριση 5ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενίτσα – Πλαταριά – κόμβος Πάργας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στη θέση ¨Σίδερη¨ περιοχής Φιλιατών προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση του από 29-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067653 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ» για το είδος «ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ» για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016" - ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου