Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19.05.2021 Κατάθεση απόψεων προ ημερησίας διατάξεως
Έργα ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), διακήρυξε έργο προϋπολογισμού 3 δις € με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών την 9η Ιουνίου και με αντικείμενο:
την υπογειοποίηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,


την αντικατάσταση αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με «έξυπνους μετρητές»


την αναβάθμιση του εναέριου δικτύου,


παραλλαγές, αισθητικές αναβαθμίσεις και ενισχύσεις δικτύου.


το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων και αποψίλωση,


την επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων.

Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σε 63 περιοχές σε όλη τη χώρα και επιμερίζονται σε 37 διακριτές εργολαβίες. Για την περιοχή Ιωαννίνων και Κέρκυρας προβλέπονται έργα προϋπολογισμού με την προαίρεση 79,5 εκατ. € χωρίς ΦΠΑ και ημερομηνία εκκίνησης των έργων ορίζεται ο Μάρτιος του 2022.

Επειδή:

α. τέτοιου είδους έργα και ειδικά τέτοιας κλίμακας (με την επιτυχή αποπεράτωσή τους) είναι δυνατόν να επιφέρουν δραστική αλλαγή στην εικόνα ενός δήμου και

β. ο Δήμος μας «υποφέρει» από τις οχλήσεις που δημιουργούνται από τέτοια έργα, ειδικά όταν δεν είναι προετοιμασμένος σωστά,

σας προτείνουμε:


να ζητήσετε από τον ΔΕΔΔΗΕ, το συντομότερο δυνατόν, τον σχεδιασμό των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεστούν στο Δήμο μας,


στη συνέχεια να συμπληρωθεί ο κατάλογος αυτών και με άλλες συναφείς με το αντικείμενο προτεινόμενες εργασίες από το Δήμο μας, που πιθανώς να έχουν διαφύγει της μελέτης του ΔΕΔΔΗΕ και


η ΔΕΥΑΙ να προβεί σε σύνταξη μελέτης ώστε να εκτελέσει ταυτόχρονα δικές της εργασίες στα σημεία που θα εκτελούνται εργασίες ΔΕΔΔΗΕ, ώστε και χρόνος να κερδηθεί και οι πολίτες να οχληθούν μία φορά και κατά τον αναγκαίο και μόνο χρόνο.

Στο σημείο αυτό, σας θυμίζω ότι, κατά την εκτέλεση των πρόσφατων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στον άξονα Στρατολογία – Δικαστικό Μέγαρο και στις παρόδους του, οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν επιμελώς και οι αποκαταστάσεις έγιναν πρόχειρα σε σημείο απαραδέκτου. Έλεγχος από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν έγινε, και έτσι ο καθένας έκανε ότι και όπως τον βόλευε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου