Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, ώρα 6:30 μ.μ..Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση στο YoutubeΣυνεδριάζει την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης [ΠΑΑ] 20224-2020. ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΔΡΑΣΗ 4.3.4.: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».

2. Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ Αγροτικής εκμετάλλευσης στην Κοιν/τα Κάτω Ραβενίων.

3. Έγκριση αιτήσεων για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. της ΔΕΗ εντός οικισμών.

4. Έγκριση λύσης συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών αγρών και έγκριση νέας δημοπράτησής τους.

5. Επί αιτήσεως ΔΑΣΕ Πωγωνίου, για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας της συστάδας 1δ του Δημοτικού δάσους Κοιν/τας Βασιλικού.

6. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου