Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 30 Μαΐου, ώρα 10:30 π.μ.

Τη Δευτέρα 30-05-2016, και ώρα 10.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-05-2016 συνεδριάσεως.
1.Έγκριση του Πρακτικού Νο1/23-05-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ/90/16Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
2.Έγκριση του από 25-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
4.Έγκριση δαπανών και ανάθεσης υπηρεσιών για το υποέργο «Άμεσες ενέργειες ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου».
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
6.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στεγανοποίηση δωμάτων σε τμήμα της στέγης του διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών ηλεκτροφωτισμού προς θέατρο Δωδώνης», προϋπολογισμού € 13.000,00 με τον Φ.Π.Α.
8.Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Καραπέτσιου Χρυσάνθης, στο Τορίνο της Ιταλίας από 12 έως 18/06/2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Food Hygiene and Flexibility», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή της Ασφάλειας των Τροφίμων από 13 έως 17 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος BTSF (Better Training for Safer Food) και έγκριση των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης αυτής προς και από τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση στην Ιταλία.
9.Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των κ. Αθανάσιου Μπρίκου, Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και κ. Νικόλαου Πετρόπουλου, οδηγού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα στις 19.5.2016 για τη συμμετοχή του κ. Μπρίκου στην 1η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για το πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4056/2012(ΦΕΚ 52/Α) βάσει της υπ' αρ. πρωτ 2660/35288/22.4.2-16 (ΑΔΑ 6ΛΔΝ4653ΠΓ-ΣΟΩ) Απόφαση κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10.Έγκριση διοργάνωσης σύσκεψης για την πορεία αναστύλωσης της ιστορικής Γέφυρας της Πλάκας και έγκριση σχετικών δαπανών.
11.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
12.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση της επαρχιακής οδού στα όρια της Πλατανιάς», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
13.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία παρόχθιων πρανών χειμάρρων στους Χριστούς Πραμάντων της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
14.Έγκριση του από 18-05-2016 Πρακτικού και του από 25-05-2016 Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας», προϋπολογισμού € 10.272,96 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
15.Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Καραβασίλη Σωτηρίου στην Αθήνα για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», από 06 έως 10-06-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 242.000,00 με Φ.Π.Α.
17.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Κυριακή Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού δαπάνης € 24.400,00 με Φ.Π.Α.
18.Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Κασσιανής Ανυφαντάκη, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), την 1η Ιουνίου 2016 και έγκριση σχετικών δαπανών.
19.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή σε τμήμα της 1ης επαρχιακής οδού Αμφιθέας – Λογγάδων και απομάκρυνση ομβρίων», προϋπολογισμού € 16.700,00 με ΦΠΑ.
20.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση επαρχιακού δικτύου με κάμπο περιοχής Κρύας - Κρανούλας», προϋπολογισμού € 24.000,00 € με ΦΠΑ.
21.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2016 ανοιχτής επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα», προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ.
22.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Κατασκευή αναχώματος και καθαρισμός ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
23.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού στα όρια του ρέματος στην περιοχή της Λίμνης πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
24.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Μανολιάσσας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
25.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-04-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου