Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Πρόσκληση για την 4η/3-6-2016 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε στις τρεις (3) του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1.Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικού της αριθμ. 3/25-4-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
2.Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη μελετών ) του Δήμου Ζηρού(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Δ. Σιώλος)
3. Απόφαση για απευθείας εξαγορά ακινήτου από Περιφέρεια Ηπείρου, αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας προς Παντάνασσα (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ. Σιώλος)
4.Ένταξη νέων προϊόντων στο «Καλάθι αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ. Σιώλος)
5.Τροποποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους ΝΠΔΔ Π.Ε.Πρέβεζας (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
6.Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)»(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δ. Σιώλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου