Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Ζητούνται funds για τη λειτουργική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων
Της Νένας Μαλλιάρα

Να ρισκάρουν τα κεφάλαιά τους σε ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδότησης, αλλά κυρίως να προχωρήσουν στη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, θα είναι το κριτήριο επιλογής των funds που θα αδειοδοτηθούν από την ΤτΕ για τη διαχείριση "κόκκινων" δανείων.

Οι πρώτες άδειες αναμένονται τον επόμενο μήνα και σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΤτΕ έχουν υποβληθεί και εξετάζονται σοβαρά τρεις αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να μεγαλώσει, ενώ δεν υπάρχει όριο στον αριθμό αδειών που θα μπορούσαν να δοθούν.

Το μείζον για την επιλογή μεταξύ private equity funds και άλλων εταιρειών εξειδικευμένων στη διαχείριση δανείων θα είναι αφενός η δυνατότητα παροχής νέων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες, αλλά κυρίως η λειτουργική τους αναδιάρθρωση με στόχο την επιστροφή τους σε κερδοφορία. Απώτερος στόχος είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση ολόκληρων κλάδων της Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, σταδιακά στο προσκήνιο θα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα funds με κλαδική προσέγγιση, δηλαδή με εξειδίκευση στη διαχείριση προβληματικών δανείων συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ξενοδοχεία, ναυτιλιακά δάνεια κ.λπ.).

Για να μπει, πάντως, στην τελική του ευθεία το εγχείρημα της ενεργητικής διαχείρισης των "κόκκινων" δανείων, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να συμπληρωθεί με διευκρινιστικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και να συντελεσθούν "παράπλευρες" κινήσεις.

Ειδικότερα, θα πρέπει να επιλυθεί νομοθετικά το πώς θα αντιμετωπιστούν φορολογικά οι διαγραφές δανείων στις οποίες θα προχωρήσουν τράπεζες και funds. Με το ισχύον καθεστώς, αυτές εκλαμβάνονται ως δωρεά, άρα έσοδο για τον δανειολήπτη που φορολογείται, γεγονός που αποτελεί αντικίνητρο για τις διαγραφές, οι οποίες είναι εκ των ων ουκ άνευ στην ενεργητική διαχείριση δανείων. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφασιστεί και το πώς θα κατανέμουν οι τράπεζες σε βάθος χρόνου στα αποτελέσματά τους, τις επιπτώσεις από τις διαγραφές δανείων.

Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος 4354/2015 (νόμος Σταθάκη) ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση εξυπηρετούμενων, αλλά και ενήμερων δανείων σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. χωρίς αποκλεισμούς ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Θα πρέπει να επιλυθούν εμπόδια που αφορούν τους παλαιούς μετόχους εταιρειών που θα τεθούν σε αναδιάρθρωση ούτως ώστε αυτοί να μην μπορούν να μπλοκάρουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης που θα αποφασίσουν οι κοινοί πιστούχοι.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι για αναδιαρθρώσεις δανείων επιχειρήσεων σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Σημειώνεται ότι κατευθύνσεις για μακροπρόθεσμες, βιώσιμες ρυθμίσεις δανείων θα παρέχει ο Κώδικας Δεοντολογίας που επίσης απομένει να βελτιωθεί.

Θα πρέπει η ΤτΕ, σε συνεργασία με τον SSM, να συμφωνήσουν με τις τράπεζες σχετικά με συγκεκριμένους στόχους, επί τη βάσει οικονομικών και λειτουργικών δεικτών, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης για τους δανειολήπτες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ακόμη και οι αλλαγές στη διακυβέρνηση των τραπεζών (τις οποίες η ΤτΕ θα πρέπει να πιστοποιήσει στην ΕΚΤ και τον SSM ότι έγιναν καλώς και σύμφωνα με τον νόμο) δεν είναι άσχετες από τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, καθώς τα νέα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών θα αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου