Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Ανάθεση προγραμμάτων ΕΠΑΝΕΚΣε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) , που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΦΕΠΑΕ , η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα τις περιφέρειες, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, αναλαμβάνει καταρχήν τη διαχείριση τεσσάρων προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ που έχουν ήδη προκηρυχθεί.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα:
Α) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , Β) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα , για τα οποία η ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων έχει λήξει, καθώς και τα Γ) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και Δ) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές , όπου η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 6 & 9 Ιουνίου αντίστοιχα.
Εκτιμάται ότι το αντικείμενο διαχείρισης του φορέα θα αυξηθεί σημαντικά στην πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αναπτυξιακές αναγκαιότητες.
Σημειώνεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, θα συνεργαστεί με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), με την οποία συνεργάστηκε με επιτυχία και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η σύμβαση συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας κ. Νίκου Μυρτάκη προβλέπει :
-Παροχή στον ΕΦΕΠΑΕ των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, προκαταβολών για χρηματοδοτήσεις δικαιούχων, προκαταβολών για άντληση λειτουργικών πόρων).
-Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών του ΕΦΕΠΑΕ για χρηματοδότηση δικαιούχων και διατήρηση λειτουργικών πόρων.
Το πλήρες ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων diaxeiristiki.gr , στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ efepae.gr στα κοινωνικά δίκτυα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου