Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Πώς θα προστατέψετε επιδόματα από κατασχέσεις

Ακόμα και από λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι.

Τη δυνατότητα να αποτρέψουν κατασχέσεις προνοιακών ή άλλων κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων που πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έχουν πλέον χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου που είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι των συγκεκριμένων παροχών

Η εγκύκλιος

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, τα επιδόματα που μπορούν να εξαιρεθούν από τις κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο ακόμη κι αν πιστώνονται σε λογαριασμούς μη δηλωμένους στην ΑΑΔΕ ως «ακατάσχετους» είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανήλικου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει.

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε τέτοια επιδόματα κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου-οφειλέτη του Δημοσίου, αυτός θα πρέπει επίσης να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για περιορισμό της κατάσχεσης ώστε τα ποσά αυτά να εξαιρεθούν από τα κατασχετέα και να αποδεσμευτούν.
Ακόμα και από λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι

Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι είναι δικαιούχοι τέτοιων επιδομάτων και χρωστούν ταυτόχρονα στο Δημόσιο, προκειμένου να αποτρέψουν τις κατασχέσεις των συγκεκριμένων ποσών από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με μία παλαιότερη εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία είχε εκδοθεί στις 3 Απριλίου 2014, για να γίνει δεκτό από την αρμόδια ΔΟΥ αίτημα οφειλέτη για περιορισμό της κατάσχεσης ώστε αυτή να μη συμπεριλαμβάνει κάποιο προνοιακό επίδομα ή κάποιο άλλο κοινωνικό επίδομα που λαμβάνει, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το επίδομα που λαμβάνει είναι «ακατάσχετο».

Η απόφαση περιορισμού της κατάσχεσης, ώστε να εξαιρεθούν τα παραπάνω επιδόματα, εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση.
Ποια προνοιακά και κοινωνικά βοηθήματα τη γλιτώνουν. Εξαιρούνται τα οικογενειακά του ΟΓΑ

Στο στόχαστρο

Σημειώνεται εξάλλου ότι στα επιδόματα που μπορούν να γλιτώσουν την κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα στήριξης τέκνων ούτε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ σε περισσότερους από 700.000 οικογενειάρχες. Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα επιδόματα δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετα» στις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγησή τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου